Geroepen tot barmhartigheid en gerechtigheid

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door:
  • te delen wat haar aan gaven is geschonken
  • te helpen waar geen helper is en
  • te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt.
Lees meer
Lees meer 

De plannen van de diaconie

De bedoeling van dit beleidsplan is inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die het college van diakenen van de Protestantse Gemeente te Renkum- Heelsum maakt.

Nieuws: voedselbank

Graag vragen we aandacht voor het werk van de voedselbank. De vrijwilligers van de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben. Particulieren, instellingen en bedrijven kunnen de voedselbank steunen door middel van donaties. Ook u kunt hieraan bijdragen: elke zondag kunt u (houdbaar) voedsel meenemen en achterlaten in de mand die in de hal van de kerk staat. lees meer
Lees meer 

Uw gift deze maand

De wekelijkse collectes vinden zowel in de kerk plaats als via een online inzameling of een bankoverschrijving. Op deze pagina leest u meer over de collectedoelen van de lopende maand. 

Plaatselijke diaconie


Collecte zondag 18 december 2022

De diaconie ondersteunt inwoners van onze gemeente die het (financieel) moeilijk hebben. Met uw steun kan de diaconie mensen die nergens anders meer terecht kunnen, helpen. Daarnaast maakt de diaconie jaarlijks donaties over aan instellingen in onze omgeving om hun werk mogelijk te maken
Lees meer over de opties om te doneren.
Lees meer 

Binnenlands diaconaat: vrolijkheid in asielzoekerscentra


Collecte zondag 11 december 2022

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen, is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is nog jarenlang onzeker. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra.
Lees meer over de opties om te doneren.
Lees meer 

Werelddiaconaat: Libanon, Jordanië, Irak


Collecte zondag 4 december 2022

Werelddiaconaat Libanon, Jordanië, Irak - creëren van banen voor jongeren.
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak, waar ze in extreme armoede leven en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt jonge Syrische vluchtelingen met het opzetten van een eigen bedrijf.
Lees meer over de opties om te doneren.
Lees meer 

Werelddiaconaat: Colombia


Collecte zondag 27 november 2022

Werelddiaconaat: Colombia - onderwijs voor werkende kinderen.
'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst'. In Bogotá zet een stichting zich in voor kinderen en jongeren in een achterstandswijk vol criminaliteit. De medewerkers bieden hen een veilige plek en een toekomst. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn..
Lees meer over de opties om te doneren.
Lees meer 

Regionale hospices


Collecte zondag 20 november 2022

De meeste mensen blijven het liefst tot het eind van hun leven thuis om in hun eigen omgeving te sterven. Maar soms, om welke reden dan ook, kan dat niet. In dat geval  kunnen de regionale hospices misschien uitkomst bieden. Lees meer over de opties om te doneren.
Lees meer 

Zending: Golfstaten


Collecte zondag 13 november 2022

Zending: Golfstaten - de kracht van bijbelverhalen.
In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in storytelling: een vertelmethode waarbij bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De Bijbel geeft moed en kracht. Lees meer over de opties om te doneren.
Lees meer 

Hulp voor Oekraïne

Een van de vele acties voor vluchtelingen uit en mensen in het door oorlog getroffen Oekraïne is van GAIN. Ons gemeentelid Piet Noordhuis zamelt hulpgoederen in. U kunt ook een donatie doen via GAIN. Dat kan uiteraard ook via het bekende GIRO 555. lees meer
Lees meer