Geroepen tot barmhartigheid en gerechtigheid

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door:
  • te delen wat haar aan gaven is geschonken
  • te helpen waar geen helper is en
  • te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt.
Lees meer
Lees meer 

De plannen van de diaconie

De bedoeling van dit beleidsplan is inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die het college van diakenen van de Protestantse Gemeente te Renkum- Heelsum maakt.

Jouw gift deze maand

Nu er weer 'gewone' kerkdiensten zijn vinden de wekelijkse collectes zowel in de kerk plaats als via een online inzameling of een bankoverschrijving. Op deze pagina lees je meer over de collectedoelen van de lopende maand. 

Hulp voor Oekraïne

Een van de vele acties voor vluchtelingen uit en mensen in het door oorlog getroffen Oekraïne is van GAIN. Ons gemeetelid Piet Noordhuis zamelt hulpgoederen in. U kunt ook een donatie doen via GAIN. Dat kan uiteraard ook via het bekende GIRO 555. lees meer
Lees meer 

International Justice Mission


Collecte zondag 31 juli 2022

Meer dan 32 miljoen kinderen uit conflictgebieden in de wereld zien nooit een leraar. Omdat er in hun land oorlog is of was. Of omdat ze gevlucht zijn. In lesprogramma’s van War Child leren kinderen in oorlogsgebieden omgaan met stress en werken ze aan het hervinden van hun zelfvertrouwen. Lees meer over de opties om te doneren.

Lees meer 

War Child


Collecte zondag 24 juli 2022

Meer dan 32 miljoen kinderen uit conflictgebieden in de wereld zien nooit een leraar. Omdat er in hun land oorlog is of was. Of omdat ze gevlucht zijn. In lesprogramma’s van War Child leren kinderen in oorlogsgebieden omgaan met stress en werken ze aan het hervinden van hun zelfvertrouwen. Lees meer over de opties om te doneren.

Lees meer 

Omzien naar elkaar


Collecte zondag 17 juli 2022

Onze diaconie ondersteunt inwoners van onze gemeente die het (financieel) moeilijk hebben. Met uw steun kunnen wij mensen helpen, die nergens anders meer terecht kunnen. Daarnaast maken wij jaarlijks donaties over aan instellingen in onze omgeving om hun werk mogelijk te maken. Lees meer over de opties om te doneren.

Lees meer 

Actie Vakantietas


Collecte zondag 10 juli 2022

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Geld voor leuke uitjes is er niet. De diaconie organiseert opnieuw de actie Vakantietas, waarmee we kinderen in armoede in onze regio kunnen verrassen met een rugzak vol verrassingen. Lees meer over de opties om te doneren.

Lees meer 

India: Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst


Collecte zondag 3 juli 2022

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. De schooluitval is hierdoor hoog. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Lees meer over de opties om te doneren.

Lees meer