Geroepen tot barmhartigheid en gerechtigheid

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door:
  • te delen wat haar aan gaven is geschonken
  • te helpen waar geen helper is en
  • te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt.
Lees meer

Jouw gift deze week

Zolang er geen 'gewone' kerkdiensten zijn vinden de wekelijkse collectes plaats via een online inzameling of een bankoverschrijving. Op deze pagina lees je meer over de collectedoelen.  

Steun de dorpskerken


Collecte zondag 1 augustus 2021

De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland geeft kleine geloofsgemeenschappen een platform in hun zoektocht naar betekenisvol kerk-zijn in hun omgeving. Ook nu veel kerken krimpen, kunnen zij zinvol zijn. Klik op het pijltje voor de opties om te doneren.