Geroepen tot barmhartigheid en gerechtigheid

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door:
  • te delen wat haar aan gaven is geschonken
  • te helpen waar geen helper is en
  • te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt.
Lees meer
Lees meer 

De plannen van de diaconie

De bedoeling van dit beleidsplan is inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die het college van diakenen van de Protestantse Gemeente te Renkum- Heelsum maakt.

Uw gift deze maand

De wekelijkse collectes vinden zowel in de kerk plaats als via een online inzameling of een bankoverschrijving. Op deze pagina leest u meer over de collectedoelen van de lopende maand. 

Werelddiaconaat (Syrië)


Collecte zondag 24 september 2023

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het
voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. Met een speciaal herstelfonds helpt
Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen..
Lees meer over de opties om te doneren.

Lees meer 

Werelddiaconaat (Myanmar)


Collecte zondag 17 september 2023

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan.
In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende
conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en
kleinschalige leningen.
Lees meer over de opties om te doneren.

Lees meer 

!nclusion Ghana


Collecte zondag 10 september 2023

In de Northern Region in Ghana worden mensen met een beperking en hun familie buitengesloten vanwege
hun handicap. Kinderen met een beperking lopen het risico om vermoord of verstoten te worden. Het
project !nclusion heeft als doel de aanvaarding, acceptatie en inclusie van kinderen met een beperking te
vergroten.
Lees meer over de opties om te doneren.

Lees meer 

Werelddiaconaat (Israël)


Collecte zondag 3 september 2023

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s - voor hun verplichte diensttijd begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben.
Lees meer over de opties om te doneren.

Lees meer 

Hulp voor Oekraïne

Een van de vele acties voor vluchtelingen uit en mensen in het door oorlog getroffen Oekraïne is van GAIN. Ons gemeentelid Piet Noordhuis zamelt hulpgoederen in. U kunt ook een donatie doen via GAIN. Dat kan uiteraard ook via het bekende GIRO 555. lees meer
Lees meer