Geroepen tot barmhartigheid en gerechtigheid

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door:
  • te delen wat haar aan gaven is geschonken
  • te helpen waar geen helper is en
  • te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt.
Lees meer
Lees meer 

De plannen van de diaconie

De bedoeling van dit beleidsplan is inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die het college van diakenen van de Protestantse Gemeente te Renkum- Heelsum maakt.

Download het beleidsplan 2023-2026

Uw gift deze maand

De wekelijkse collectes vinden zowel in de kerk plaats als via een online inzameling of een bankoverschrijving. Op deze pagina leest u meer over de collectedoelen van de lopende maand. 

Missionair werk – De kliederkerk


Collecte zondag 25 februari 2024

Samen met kinderen en volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn, waarin jong en oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen zonder kerkelijke achtergrond aan te spreken.

Lees meer over de opties om te doneren.
Lees meer 

Binnenlands Diaconaat


Collecte zondag 18 februari 2024

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven van organisaties die naar hen en hun familie omzien, hen bezoeken tijdens de detentieperiode en een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

Lees meer over de opties om te doneren.
Lees meer 

Noodhulp Griekenland


Collecte zondag 11 februari 2024

Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpt met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.

Lees meer over de opties om te doneren.
Lees meer 

Werelddiaconaat Colombia


Collecte zondag 4 februari 2024

Colombia - een land waar het verschil tussen arm en rijk extreem groot is. Een land waar nog veel huiselijk geweld is en inheemse inwoners, Afro-Colombianen en vluchtelingen achtergesteld worden. Kom samen met Colombianen in actie om kinderen en christenen te leren hoe samenleven ook anders kan.

Lees meer over de opties om te doneren.
Lees meer