Geroepen tot barmhartigheid en gerechtigheid

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door:
  • te delen wat haar aan gaven is geschonken
  • te helpen waar geen helper is en
  • te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt.
Lees meer

Jouw gift deze week

Zolang er geen 'gewone' kerkdiensten zijn vinden de wekelijkse collectes plaats via een online inzameling of een bankoverschrijving. Op deze pagina lees je meer over de collectedoelen.  

Omzien naar elkaar


Collecte zondag 24 oktober 2021

Onze diaconie ondersteunt inwoners van onze gemeente die het (financieel) moeilijk hebben. Met uw steun kunnen wij mensen helpen, die nergens anders meer terecht kunnen. Daarnaast maken wij jaarlijks donaties over aan instellingen in onze omgeving om hun werk mogelijk te maken. Lees meer over de opties om te doneren.

LwengoKids Foundation Oeganda


Collecte zondag 17 oktober 2021

Lwengo, is één van de districten in Uganda. De armoede is hier meer standaard dan uitzondering. Daarbij is de gemeenschap zwaar getroffen door HIV/aids. Het aantal wezen en kwetsbare kinderen blijft toenemen. Een groeiend aantal kinderen ervaart trauma’s en angst door verlies van hun ouders. Je gift is zeer welkom. Lees meer over het project en hoe je kunt bijdragen >

LwengoKids Foundation Oeganda


Collecte zondag 17 oktober 2021

Lwengo, is één van de districten in Uganda. De armoede is hier meer standaard dan uitzondering. Daarbij is de gemeenschap zwaar getroffen door HIV/aids. Het aantal wezen en kwetsbare kinderen blijft toenemen. Een groeiend aantal kinderen ervaart trauma’s en angst door verlies van hun ouders. Je gift is zeer welkom. Lees meer over het project en hoe je kunt bijdragen >