Geroepen tot barmhartigheid en gerechtigheid

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door:
  • te delen wat haar aan gaven is geschonken
  • te helpen waar geen helper is en
  • te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt.
Lees meer

Jouw gift deze maand

Nu er weer 'gewone' kerkdiensten zijn vinden de wekelijkse collectes zowel in de kerk plaats als via een online inzameling of een bankoverschrijving. Op deze pagina lees je meer over de collectedoelen.  

Manege zonder drempels


Collecte zondag 30 januari 2022

Bij Manege zonder Drempels in Bennekom kunnen kinderen en volwassenen met een ernstig meervoudige beperking genieten van het plezier, de ontspanning en de beweging van het paardrijden Lees meer over de opties om te doneren.

Kerk in, van en voor het dorp


Collecte zondag 23 januari 2022

In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij elkaar kunnen motiveren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt. Lees meer over de opties om te doneren.

Omzien naar elkaar


Collecte zondag 16 januari 2022

Onze diaconie ondersteunt inwoners van onze gemeente die het (financieel) moeilijk hebben. Met uw steun kunnen wij mensen helpen, die nergens anders meer terecht kunnen. Daarnaast maken wij jaarlijks donaties over aan instellingen in onze omgeving om hun werk mogelijk te maken. Lees meer over de opties om te doneren.

ZOA Jemen


Collecte zondag 9 januari 2022

ZOA is een christelijke noodhulp- en wederopbouworganisatie die zich inzet voor mensen in crisisgebieden. In Jemen speelt zich een humanitaire crisis af van ongekende omvang. Dit wordt pijnlijk duidelijk als we een kleuter zien met het gewicht van een pasgeborene. Een land in oorlog, waar mensen honger lijden en er een schrijnend tekort is aan schoon drinkwater. Lees meer over de opties om te doneren.

Stichting De Haven


Collecte zondag 2 januari 2022

Stichting De Haven heeft christelijke compassie voor en verleent hulp aan mensen die werken of werkten in de seksindustrie. De stichting verricht intensief veldwerk, biedt gespecialiseerd prostitutie maatschappelijk werk en ontplooit diverse activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en ondersteuning bij uitstappen uit de prostitutie. Lees meer over de opties om te doneren.