De Groene Kerken in de gemeente Renkum trokken veel belangstellenden op de Kloostermarkt van de Abdij Koningsoord, Oosterbeek, 5 augustus 2023. Foto: Wim Bos..

Kloostermarkt

De Groene Kerken in de gemeente Renkum trokken veel belangstellenden op de Kloostermarkt van de Abdij Koningsoord, Oosterbeek, 5 augustus 2023. Foto: Wim Bos..

Een nieuwe kijk op geld en rijkdom (uit: Samenklank juli/augustus 2023)

In de laatste 5 afleveringen van Samenklank hebben we je onder het motto ‘Geld en goede raad’ aangesproken op vragen zoals:
 • Waaraan besteed je je geld?
 • Welke bank kies je?
 • Waar gaat je geld naartoe?
 • Is duurzaam duur?
Nu gaan wij terug naar de vraag uit ons eerste stukje: God dienen met geld, kan dat? Een belangrijke vraag voor ieder voor ons afzonderlijk en voor ons als kerk - we zijn immers een geloofsgemeenschap! Alain Verheij heeft daar een boekje over geschreven dat, niet toevallig, ‘Geld en goed’ heet. In zijn boekje onderzoekt hij hoe mensen met hun geld omgaan, wat geld met ons doet, en hoe we de wereld mooier kunnen maken door anders naar geld te kijken. Als jonge theoloog zoekt hij op een plek die niet iedereen verwacht: in eeuwenoude Bijbelverhalen. Mozes en Jezus komen daarin steeds weer naar voren. Ze blijken verrassend actueel. Verheij vertolkt hun boodschap met humor. We zijn als Groene kerken van Renkum-Heelsum, Doorwerth-Heveadorp en Oosterbeek-Wolfheze dan ook blij dat Alain Verheij onze uitnodiging heeft aangenomen om op dinsdagavond 31 oktober met ons over dit onderwerp van gedachten te wisselen. Noteer je de datum alvast? Details volgen later.
 

Geld en goede raad: is duurzaam duur? (Uit: Samenklank juni 2023)

Op het eerste gezicht wel. Biologisch geteeld voedsel is meestal duurder. Dat geldt ook voor de meeste duurzame materialen. Ook ben je ook vaak duurder uit als je menswaardige arbeidsomstandigheden en dierenwelzijn mee laat tellen. Zijn je mogelijkheden daardoor beperkt? Meestal niet, als je het volgende bedenkt:
 • Koop het niet als je iets niet écht nodig hebt. Dan ben je minder geld kwijt…
 • Koop niet teveel van iets, zodat je weinig hoeft weg te gooien. Dan ben je minder geld kwijt…
 • Gebruik wat je hebt zo lang mogelijk. Dan hoef je het niet zo snel opnieuw te kopen. Dan ben je minder geld kwijt…
 • Hergebruiken: is iets écht ‘op’? Doe er iets anders mee. Dat ‘andere’ hoef je dan niet te kopen. Dan ben je minder geld kwijt…
 • Toch iets wegdoen? Zorg dat het daar terechtkomt waar er nog iets mee gedaan kan worden. Dan is een ander minder geld kwijt…
Zo ontstaan er mogelijkheden om wat meer te betalen voor wat (in de buurt) geproduceerd en verkocht wordt, met oog voor duurzaamheid, menswaardigheid en dierenwelzijn.
 

Geld en goede raad: waar gaat je geld naartoe? (Uit: Samenklank mei 2023)

Ons vorige stukje in Samenklank (over betalen, sparen en lenen) eindigde als volgt: “Wil je verschil maken? Dan kan je dat doen door de keuze van je bank.” Maar stel dat je je geld langere tijd niet nodig hebt. Dan kan je het beleggen. Meestal betekent dat láten beleggen. Dat kan bij een bank, maar ook bij een andere vermogensbeheerder. En wat dacht je van je verzekeraar die belegt met je verzekeringspremie en je pensioenfonds dat belegt met je pensioenpremie? Wat die ermee doen, maakt nogal wat uit. Een goed voorbeeld is het besluit van pensioenfonds ABP om niet meer in de fossiele industrie te investeren. Dat was het gevolg van sterke aandrang van zijn achterban. Al deze instanties worden steeds gevoeliger voor de vraag naar “ethisch” beleggen, maar er zijn grote verschillen. Kijk maar eens op de eerlijke geldwijzer (https://eerlijkegeldwijzer.nl/). Wist je trouwens dat onze eigen kerk veel geld laat beleggen door de Algemene Spaarbank Nederland (ASN) en de Triodosbank? Dat is een keuze voor ethisch beleggen. Ook de diaconie gaat veel geld ethisch beleggen, via een vermogensbeheerder. Verschil maken kan dus niet alleen door de keuze van je bank, maar ook door de keuze van je vermogensbeheerder en je verzekeraar en door invloed uit te oefenen op je  pensioenfonds.
 

Geld en goede raad: welke bank kies je? (Uit: Samenklank april 2023)

Ons vorige stukje in Samenklank eindigde als volgt: “Waaraan je je geld besteedt, maakt echt verschil: voor jezelf, voor de ander, voor de natuur, voor de aarde.” Dat is zo, maar we besteden natuurlijk niet ál ons geld tegelijk. “Wie wat bewaart, die heeft wat”, is een bekend gezegde. Bij de huiduge inflatie valt dat best tegen, maar toch sparen we vaak als we niet al ons geld bij de hand hoeven te hebben. En sparen doe je bij de bank. Daar ga je ook heen als je geld wilt lenen, bijvoorbeeld voor een hypotheek. En wie niet spaart of leent, heeft altijd wel wat geld op de bank staan om betalingen te kunnen doen. Maar wat doet de bank eigenlijk met jouw geld? Zet de bank jouw geld in voor duurzame doelen? En waar haalt de bank het geld vandaan als je leent? Komt dat uit duurzame bronnen? Dat zijn belangrijke vragen, want banken beheren enorme hoeveelheden geld. Wie die vragen serieus neemt, kan terecht bij de eerlijke bankwijzer(https://eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer/).   Wil je verschil maken? Dan kan je dat doen door de keuze van je bank.

Geld en goede raad: waaraan besteed je je geld? (uit: Samanklank maart 2023)

Ons vorige stukje in Samenklank eindigde als volgt: “Wat gebeurt er met jouw geld? En met het geld van onze kerk? En wat vinden we daar van? Geld en goede raad: we hebben het allebei nodig.” Soms zeggen we: dit of dat was (g)een goede besteding. Maar wat is goed? Zijn je kleren met kinderarbeid gemaakt; zijn je aankopen tegen onleefbare lonen geproduceerd; zijn voor je voedsel bossen gekapt; heb je producten gekocht waarvoor of waarmee het milieu wordt belast…. Nu zijn wij niet alleen een Groene Kerk, wij zijn ook Fairtrade Kerk en Renkum is een Fairtrade gemeente. Dat betekent dat we als kerk en als burgerlijke gemeente eerlijke handel en eerlijke producten belangrijk vinden. Dat wil zeggen dat “we” een menswaardig bestaan in een leefbare wereld voorop stellen. Maar eigenlijk mogen we pas “we” zeggen als dat voor ieder van ons opgaat. Nu heeft de een meer geld dan de ander en ‘eerlijke’ aankopen zijn vaak duurder dan andere producten. Maar geld besteden doen we allemaal. Dus keuzes maken waaraan we dat geld besteden, doen we ook allemaal. Waaráán je je geld besteedt, maakt echt verschil: voor jezelf, voor de ander, voor de natuur, voor de aarde.
 

Geld en goede raad (uit: Samenklank februari 2023)

Er is een EO-radioprogramma dat heet ‘Geld of je Leven’. Mogelijk is die titel gebaseerd op Mattheüs 6:24 waar Jezus zegt: “Jullie kunnen niet God dienen én de mammon”. Er zijn weinig thema's in de bijbel die zo vaak terugkomen als armoede en onrecht versus rijkdom en macht. Misschien kan geld gelukkig maken, maar het kan je ook het zicht ontnemen op wat werkelijk van waarde is. Op de rand van de gulden stond altijd de wens ‘God zij met ons’. Daar zat best een goede gedachte achter: het uitgeven van geld heeft iets met God te maken. Maar wat? God dienen met geld, kan dat? In 2023 wil de Commissie Groene Kerk dat onderzoeken en bespreekbaar maken. Want of je nu weinig geld hebt of veel, iedereen doet er iets mee: we besteden geld en we betalen; vaak lenen, sparen en beleggen we. Dat doet de kerk als instelling ook. Wat gebeurt er met jouw geld? En met het geld van onze kerk? En wat vinden we daar van? Geld en goede raad: we hebben het allebei nodig.

‘We gedragen ons als de rijke jongeling’

De komende jaren bepalen de toekomst van het leven op aarde, daarvan is klimaatactivist Rozemarijn van ‘t Einde (29) overtuigd. Ze zet alles op alles om de ogen van mensen te openen. Rozemarijn, lid van de Nieuwe Kerk in Utrecht, is actief bij de actiegroepen Extinction Rebellion en Christian Climate Action. (lees verder na >
 
Lees meer 

Duurzaam denken en doen

Gedragen christenen zich gemiddeld duurzamer dan niet-christenen? Nou, nee. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Nederlands Dagblad en Groene Kerken (landelijk). Christenen vliegen wel wat minder dan niet-christenen, maar ze zien wat minder vaak af van vlees eten. En als je naar koopgedrag of verduurzaming van het huis kijkt, zijn er nauwelijks verschillen. Dat is opvallend want 4 op de 5 christenen zegt dat ‘goed zorgen voor Gods schepping’ een belangrijke waarde in hun leven is. En meer christenen dan niet-christenen zeggen ‘duurzaam leven’ of ‘sober leven’ belangrijk te vinden. Er is dus een verschil tussen denken en doen!
Wat nu? De brochure Bijbel & Duurzaamheid biedt inspiratie voor een groene levensstijl. De uitgever, het NBG (Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap), heeft ons een flinke hoeveelheid gestuurd om gratis te verspreiden. Voor wie nog niet, én voor wie al wel overtuigd was, staan er korte, praktische bijdragen in voor denken én doen. Interesse? Stuur ons een mail (groenekerk@pknrenkumenheelsum.nl) met je huisadres en je krijgt een exemplaar in je brievenbus.

Themadiensten over duurzaamheid

In de 'groene maand' oktober 2022 is op twee zondagen in de kerkdienst aandacht besteed aan duurzaamheid, met als thema's resp. ‘Ons Dagelijks Brood’ en ‘Bewaar de aarde’. Onderdeel van de kerkdienst op 16 oktober was een vraaggesprek van Ds. Wouter Koelewijn (WK) met de voorzitter van de Commissie Groene kerk, Lijbert Brussaard (LB). Dat ging zo (klik op >):
 
Lees meer 

Commissie Groene kerk

De Commissie Groene Kerk is in 2014 ontstaan in de toenmalige Gereformeerde Kerk op initiatief van gemeenteleden die duurzaamheid in brede zin aan het hart ging. Het inititatief is inmiddels ook weer opgepakt binnen de Protestantse gemeente te Renkum-Heelsum. 

Neem voor meer informatie contact op, per e-mail of met het contactformulier op deze website. 

Hart voor duurzaam en rechtvaardig

Vanuit onze geloofs-/levensovertuiging hebben we als mensen de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de schepping waarvan wij deel uitmaken. Wij willen als kerkelijke gemeenschap een zichtbare, positieve rol te spelen in de noodzakelijke maatschappelijke overgang naar een duurzame en rechtvaardige samenleving. We vinden het belangrijk om hier aandacht voor te hebben en de gemeente hiervan bewust te maken.


Waar gaan we voor?

 • De Protestantse gemeente Renkum en Heelsum is een duurzame gemeente. 
 • De gemeente is zich bewust van de keuzes die men persoonlijk kan maken om duurzamer te leven.
Lees meer in het beleidsplan
Lees meer