De vier soorten klimaatdenkers (april 2024)

Aan de hand van Marcus 1:35 - 's Morgens heel vroeg, toen het eigenlijk nog nacht was, ging Jezus naar buiten. Hij ging naar een eenzame plek om te bidden.

Kyra van der Grijn

Mijn geboortejaar is 2003. Oudere generaties noemen mijn generatie vaak verwend. …. ik geef ze volkomen gelijk. We zijn verwend.
- We kopen 60% meer kleding dan in 2000;
- We zitten vaak op het terras, gaan uit eten;
- We gooien veel voedsel weg;
- We pakken het vliegtuig voor een reisje met vrienden.
Lees verder na  >
Lees meer 

De kracht van herhaling (maart 2024)

In november 2021, ruim 2 jaar geleden dus, hebben we als Commissie Groene kerk een goed bezochte ‘inspiratie-avond’ georganiseerd met als thema ‘Waarom behoort duurzaamheid tot het hart van kerk en geloof?’

In november 2023, dus 2 jaar later, zijn we langsgegaan op 11 adressen van mensen die bij die inspiratieavond aanwezig waren. We hebben hen de volgende vragen voorgelegd:
  • Wat heb je de laatste tijd/jaren zelf aan duurzaamheid gedaan?
  • Wat herinner je je van de activiteiten van de Commissie Groene kerk als je twee jaar terugkijkt?
  • Wat zou je de Commissie Groene kerk graag zien doen de komende tijd?
Lees meer 

Samenvatting interviews Groene kerk (februari 2024)

Op 11 adressen in de PKN Renkum-Heelsum hebben we de volgende vragen gesteld:
Wat heb je de laatste tijd/jaren zelf aan duurzaamheid gedaan
Wat herinner je je van de activiteiten van de Commissie Groene kerk als je twee jaar terugkijkt?
Wat zou je de Commissie Groene kerk graag zien doen de komende tijd?
Lees de samenvatting van de antwoorden door te klikken op >
Lees meer 

Jaarverslag Commissie Groene kerk 2022+2023 en jaarplan 2024

De PKN Renkum en Heelsum is een van bijna 450 Groene Kerken in Nederland. De Commissie Groene Kerk is een commissie van de diaconie.
Lees verder na >
Lees meer 

Ecologische bekering? (december 2023 - januari 2024)

De paus heeft in onze kring niet veel gezag. Maar dat betekent niet dat hij onzin spreekt. Sterker nog, hij spreekt zich helderder uit over onze omgang met de schepping dan we in protestantse kring kunnen vinden. Eigenlijk is dat geen verrassing. Lees verder na >
Lees meer 

Het groene geloof (november 2023)

Heeft geloven te maken met je inzetten vóór de levende natuur en tégen ontsporing van het klimaat? Voor de meeste van de bijna 1300 aanwezigen bij het evenement GroenGelovig (Veenendaal, 21 oktober) is dat vanzelfsprekend. GroenGelovig werd georganiseerd door een tiental christelijke organisaties, waaronder Groene Kerken (landelijk). Er was een wervelend programma van lezingen, tafelgesprekken en toneel, van stilte en bezinning, van muziek en zang. De deelnemers werden meegenomen in het uitwisselen van duurzaam gedrag in eigen kring en in hun (geloofs)gemeenschap.

Maar… (lees verder na >)
Lees meer 

Een nieuwe kijk op geld en rijkdom (juli/augustus 2023)

In de laatste 5 afleveringen van Samenklank hebben we je onder het motto ‘Geld en goede raad’ aangesproken op vragen zoals:
  • Waaraan besteed je je geld?
  • Welke bank kies je?
  • Waar gaat je geld naartoe?
  • Is duurzaam duur?
Nu gaan wij terug naar de vraag uit ons eerste stukje: God dienen met geld, kan dat? Lees verder na >
Lees meer 

Geld en goede raad: is duurzaam duur? (juni 2023)

Op het eerste gezicht wel. Biologisch geteeld voedsel is meestal duurder. Dat geldt ook voor de meeste duurzame materialen. Ook ben je ook vaak duurder uit als je menswaardige arbeidsomstandigheden en dierenwelzijn mee laat tellen. Zijn je mogelijkheden daardoor beperkt? Meestal niet, als je het volgende bedenkt:
Lees verder na >
Lees meer 

Geld en goede raad: waar gaat je geld naartoe? (mei 2023)

Ons vorige stukje in Samenklank (over betalen, sparen en lenen) eindigde als volgt: “Wil je verschil maken? Dan kan je dat doen door de keuze van je bank.” Maar stel dat je je geld langere tijd niet nodig hebt.
Lees meer 

Geld en goede raad: welke bank kies je? (april 2023)

Ons vorige stukje in Samenklank eindigde als volgt: “Waaraan je je geld besteedt, maakt echt verschil: voor jezelf, voor de ander, voor de natuur, voor de aarde.” Dat is zo, maar we besteden natuurlijk niet ál ons geld tegelijk. Lees verder na >
Lees meer 

Geld en goede raad: waaraan besteed je je geld? (maart 2023)

Ons vorige stukje in Samenklank eindigde als volgt: “Wat gebeurt er met jouw geld? En met het geld van onze kerk? En wat vinden we daar van? Geld en goede raad: we hebben het allebei nodig.” Soms zeggen we: dit of dat was (g)een goede besteding. Maar wat is goed? Lees verder na >
Lees meer 

Geld en goede raad (februari 2023)

Er is een EO-radioprogramma dat heet ‘Geld of je Leven’. Mogelijk is die titel gebaseerd op Mattheüs 6:24 waar Jezus zegt: “Jullie kunnen niet God dienen én de mammon”. Er zijn weinig thema's in de bijbel die zo vaak terugkomen als armoede en onrecht versus rijkdom en macht. Misschien kan geld gelukkig maken, maar het kan je ook het zicht ontnemen op wat werkelijk van waarde is. Lees verder na >
Lees meer 

‘We gedragen ons als de rijke jongeling’ (december 2022)

De komende jaren bepalen de toekomst van het leven op aarde, daarvan is klimaatactivist Rozemarijn van ‘t Einde (29) overtuigd. Ze zet alles op alles om de ogen van mensen te openen. Rozemarijn, lid van de Nieuwe Kerk in Utrecht, is actief bij de actiegroepen Extinction Rebellion en Christian Climate Action. (lees verder na >
 
Lees meer 

Duurzaam denken en doen (november 2022)

Gedragen christenen zich gemiddeld duurzamer dan niet-christenen? Nou, nee. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Nederlands Dagblad en Groene Kerken (landelijk). Lees verder na >
Lees meer 

Themadiensten over duurzaamheid (oktober 2022)

In de 'groene maand' oktober 2022 is op twee zondagen in de kerkdienst aandacht besteed aan duurzaamheid, met als thema's resp. ‘Ons Dagelijks Brood’ en ‘Bewaar de aarde’. Onderdeel van de kerkdienst op 16 oktober was een vraaggesprek van Ds. Wouter Koelewijn (WK) met de voorzitter van de Commissie Groene kerk, Lijbert Brussaard (LB). Dat ging zo (klik op >):
 
Lees meer 

Commissie Groene kerk

De Commissie Groene Kerk is in 2014 ontstaan in de toenmalige Gereformeerde Kerk op initiatief van gemeenteleden die duurzaamheid in brede zin aan het hart ging. Het inititatief is inmiddels ook weer opgepakt binnen de Protestantse gemeente te Renkum-Heelsum. 

Neem voor meer informatie contact op, per e-mail of met het contactformulier op deze website. 

Hart voor duurzaam en rechtvaardig

Vanuit onze geloofs-/levensovertuiging hebben we als mensen de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de schepping waarvan wij deel uitmaken. Wij willen als kerkelijke gemeenschap een zichtbare, positieve rol te spelen in de noodzakelijke maatschappelijke overgang naar een duurzame en rechtvaardige samenleving. We vinden het belangrijk om hier aandacht voor te hebben en de gemeente hiervan bewust te maken.


Waar gaan we voor?

  • De Protestantse gemeente Renkum en Heelsum is een duurzame gemeente. 
  • De gemeente is zich bewust van de keuzes die men persoonlijk kan maken om duurzamer te leven.
Lees meer in het beleidsplan
Lees meer