Commissie Groene kerk

De Commissie Groene Kerk is in 2014 ontstaan in de toenmalige Gereformeerde Kerk op initiatief van gemeenteleden die duurzaamheid in brede zin aan het hart ging. Het inititatief is inmiddels ook weer opgepakt binnen de Protestantse gemeente te Renkum-Heelsum. 

Neem voor meer informatie contact op, per e-mail of met het contactformulier op deze website. 

Hart voor duurzaam en rechtvaardig

Vanuit onze geloofs-/levensovertuiging hebben we als mensen de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de schepping waarvan wij deel uitmaken. Wij willen als kerkelijke gemeenschap een zichtbare, positieve rol te spelen in de noodzakelijke maatschappelijke overgang naar een duurzame en rechtvaardige samenleving. We vinden het belangrijk om hier aandacht voor te hebben en de gemeente hiervan bewust te maken.


Waar gaan we voor?

  • De Protestantse gemeente Renkum en Heelsum is een duurzame gemeente. 
  • De gemeente is zich bewust van de keuzes die men persoonlijk kan maken om duurzamer te leven.
Lees meer in het beleidsplan
Lees meer