Geroepen tot barmhartigheid en gerechtigheid

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door:
  • te delen wat haar aan gaven is geschonken
  • te helpen waar geen helper is en
  • te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt.
Lees meer

Jouw gift deze week

Zolang er geen 'gewone' kerkdiensten zijn vinden de wekelijkse collectes plaats via een online inzameling of een bankoverschrijving. Op deze pagina lees je meer over de collectedoelen.  

Omzien naar elkaar


Collecte zondag 18 april 2021

Onze diaconie ondersteunt inwoners van onze gemeente die het (financieel) moeilijk hebben. Met uw steun kunnen wij mensen helpen, die nergens anders meer terecht kunnen. Daarnaast maken wij jaarlijks donaties over aan instellingen in onze omgeving om hun werk mogelijk te maken.

Klik op het pijltje voor de opties om te doneren.