Geroepen tot barmhartigheid en gerechtigheid

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door:
  • te delen wat haar aan gaven is geschonken
  • te helpen waar geen helper is en
  • te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt.
Lees meer
Lees meer 

De plannen van de diaconie

De bedoeling van dit beleidsplan is inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die het college van diakenen van de Protestantse Gemeente te Renkum- Heelsum maakt.

Download het beleidsplan 2023-2026

Uw gift deze maand

De wekelijkse collectes vinden zowel in de kerk plaats als via een online inzameling of een bankoverschrijving. Op deze pagina leest u meer over de collectedoelen van de lopende maand. 

Dorcas


Collecte zondag 28 april 2024

Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. We creëren mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, en voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast investeren we in veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf organiseren en we bouwen aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen. Wij werken in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten.
Lees meer over de opties om te doneren.
Lees meer 

Stichting Buurth


Collecte zondag 21 april 2024

Buurth is een ontmoetingsplaats in Heelsum. Buurtgenoten kunnen er binnenlopen, een kopje koffie drinken, elkaar ontmoeten, een praatje maken en samen leuke dingen doen of organiseren. “Iedereen is welkom, we doen het samen, we vieren het leven, wij zijn Buurth.”
Lees meer over de opties om te doneren.
Lees meer 

Zending Rwanda


Collecte zondag 14 april 2024

Rwandese kerken trainen hun pastors in traumahulp en verzoeningswerk. Ze organiseren ‘Lichtgroepen’ waar slachtoffers en daders van de genocide elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Ook voor de jonge Rwandese bevolking die de genocide niet heeft meegemaakt, wil de kerk er zijn. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. De kerk biedt de jongeren praktische training aan die hun kansen op werk vergroten.
Lees meer over de opties om te doneren.
Lees meer 

Het vergeten kind


Collecte zondag 7 april 2024

Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen in Nederland die het moeilijk hebben omdat er thuis veel problemen zijn. Soms is de situatie zo ernstig dat ze niet meer bij hun ouders wonen. Het doel is dat al deze kinderen zich gehoord en gezien voelen, op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen.
Lees meer over de opties om te doneren.
Lees meer