Opbrengst Lentebazaar

Op 14 mei is de voorlopige eindstand van de Lentebazaar bekend gemaakt. €22000,- Dat is weer een fantastisch resultaat. De opbrengst is prachtig: voor onze kerk maar ook voor Lianne de Buck die gaat werken voor !nclusion. Een stichting die werkt aan het stimuleren van de aanvaarding van kinderen met een beperking in Ghana.

Mede dankzij heel veel vrijwilligers is de lentebazaar een succes geworden. Er is veel werk voor, tijdens en na de Lentebazaar verzet. Wat opvalt is de grote saamhorigheid en de vrolijkheid die dit met zich meegebracht heeft. Iedereen daarvoor hartelijk dank. Op 15 juni is nog de evaluatie om 20.00 uur in Overweide.
En natuurlijk hopen we dat het volgende jaar weer lukt om met zijn allen dit opnieuw voor elkaar te krijgen!

Mooie opbrengst Lentebazaar

De eerste Lentebazaar van de Protestantse gemeente te Renkum-Heelsum is, dankzij de enorme inzet van veel medewerkers èn de kooplust van de bezoekers, een groot succes geworden. Ook het mooie weer heeft ongetwijfeld een positieve bijdrage geleverd.

Aan het eind van de middag kon een voorlopige eindstand worden gegeven van € 24.000,- Het definitieve eindbedrag zal op 1 juni worden vastgesteld, omdat er nog enkele rekeningen binnen zullen komen.

Het is duidelijk dat de maandenlange, intensieve voorbereidingen op deze manier zijn vruchten heeft afgeworpen. Het bedrag komt geheel ten goede aan het kerkenwerk van de eigen gemeente.