Pinksteren

 

 

 

 

Pinksteren

 

 

 

 

Pinksteren

 

 

 

 

Goede vrijdag

 

 

 

 

Witte donderdag

Jezus maakt Zijn handen vuil aan onze voeten, want dán alleen worden wij rein.
Maak ons tot ranken aan U....Wijnstok van Liefde.
Breng ons weer thuis bij U aan tafel.
De graankorrels zullen sterven in de aarde maar zorgen voor Eeuwig Leven.
Brood om te delen voor velen.

 

 

 

Palmpasen

"Een mens vol hoop, geloof en liefde in hart en ziel, wordt bejubeld met palmtakken. We zien groen (leven) maar ook stenen (dood) op de weg. Troostvol is dat we zien dat het leven sterker is dan de dood. Als we op de weg staan en we kijken omhoog naar Golgotha, zien we al het kruis waarvan Jezus wist dat alles wat vandaag gebeurt, tóch hier op uit zal lopen. Ook Hij wil dat Gods wil geschiedde."

 

 

 

Eerste advent

Het jaarthema 2023 van de PKN kerk is "Ga mee". Het thema van Bible Basics is " Een nieuw begin" Beide thema's worden gecombineerd in onze plaatselijke liturgische schikking.
Op eerste advent (3 december) werd Lucas1:5-25 gelezen: Aankondiging van de geboorte van Johannes. We willen de weg naar een nieuw begin laten zien als een weg die wij mogen bewandelen. De boomstam is de weg en de voetjes zijn het symbool van "Ga mee". We wandelen naar de tempel en volgen de richtingaanwijzer.

Zacharias kreeg de geboorte van Johannes aangekondigd door een engel.

 " Priester Zacharias krijgt in de tempel (staande bij het reukofferaltaar) bezoek van engel Gabriël die hem aankondigt dat zijn vrouw Elisabeth op hoge leeftijd nog een kind zal krijgen. Dat kind zal de mensen voorbereiden op de komst van Gods Zoon: een nieuw begin van nieuw leven dat de bloembol ons laat zien. Gods liefde voor de mensen gesymboliseerd in de rode roosjes. Zacharias haast zich naar huis, ga maar mee (=dat laten de voetjes zien), en kijk hoe hij het grote nieuws opschrijft (= zie: leitje) voor zijn vrouw omdat hij niet meer kan spreken tot aan de geboorte van hun zoon."

 

 

 

Eeuwigheidszondag

Liturgische gedachte Eeuwigheidszondag:
God is de Alpha en de Omega van ons leven. Hij staat aan het begin en aan het einde, Hij is er áltijd bij. Bij het eerste moment van onze geboorte maar ook als we het aardse leven verlaten. God zorgt je hele leven voor je. Met die belofte mogen de pasgeboren kindjes vertrouwend op weg gaan...het leven door.  En door die Belofte is er Toekomst, ook na de dood. Leven als een kind en sterven om tot Leven te komen.

 

 

Lees meer 

Dankdienst (vervolg)

De tekening werd tijdens de kinderviering gemaakt en tijdens de koffie afgemaakt. Deze is nu in de kerk aan de Utrechtseweg te bewonderen

Lees meer 

Iona en Onze Vader

Met ongeveer 20 belangstellenden deelde ds. Teun Kruijswijk Jansen op 21/9 (20:00 uur) zijn ervaringen met Iona en zijn gedachten bij het Onze Vader. Dankzij de ruimte voor tweegesprekken kregen we ook zicht op onze eigen gebedsmomenten. Zo stonden we stil bij wat gebed ons bracht en geeft. Het was weer goed toeven in de kerk voor zin zoekers, zeker als het orgel ook weer speelt en wij mogen meezingen.

Lees meer 

Speurtocht

Als onderdeel van de startzondag was er ook een leuke fotospeurtocht uitgezet,
Een kleine impressie van een paar groepjes die mee hebben gedaan. 
Lees meer 

Ga mee. Startzondag

"Ga mee" 
Het PKN thema van dit kerkelijk seizoen is 'Ga mee!'. Het moedigt mensen aan om deel te nemen aan de wereldwijde beweging van "geloof, hoop en liefde" die God heeft gestart. Het kruis van geloof, het anker van de hoop en het hart van de liefde ziet u op de tafel als symbolische schikking op twee gekleurde doeken staan. Het hart bestaat uit allemaal gedroogde schijfjes bereklauw. Je zou kunnen zeggen dat ze eruit zien als cellen die bijeengehouden worden tot een samenhang die een hart vormen .... een levende kerk/gemeente! De schijfjes zijn verbondenmet draad in de kleuren rood (= symbool voor de liefde) en de kleur blauw (= symbool voor de hemel). Beide kleuren liggen daarom ook via twee gedrapeerde doeken onder de schikking. Als we elkaar vragen "Ga je mee" dan kunnen we via een activiteit naar elkaar een brug bouwen. In het hart zijn zondagmorgen 24 september blauwe briefjes en rode briefjes gestoken.  Het waren 50 (beschreven) stuks. Op elk briefje heeft een kerkganger (nog) vòòr de dienst genoteerd waarvoor hij een broeder of zuster wil uitnodigen om "mee te gaan"!  De volgende uitnodigingen werden het meeste gedeeld: Ga je mee wandelen? Ga je mee de natuur in (hertjes of reetjes kijken)? Ga je mee koffie drinken? Ga je mee een potje voetballen? Ga je mee zingen? Ga je mee bidden? Ga je mee eten? Ga je mee cultuur snuiven? Ga je mee klussen? Ga je mee met anderen schilderen? Kortom: onze aandacht gaat verschillende kanten op  maar vaak naar de ander/Ander.   

Lees meer 

Kruikjes van overvloed

Lees meer 

Kerk en schooldienst

"Er is meer dan genoeg" was het thema van de kerk en schooldienst op 4 juni. Mies en Max (=via poppenspel) hebben het samen ook over "delen" gepraat. De kinderen maakten per klas "een kruik" met goede wensen. Die hingen aan de pilaren. En voor iedereen die te gast was, was ook een kruikje met wens beschikbaar.  

Lees meer 

Pinksteren

Op eerste Pinksterdag stond er een mooi bloemstuk in onze kerk. 
Het stuk symboliseert een wereldbol waarover de Geest gaat en die mensen raakt.
De 4 takken met bloemwerk (verspreid bloemzaad wat tot bloem geworden is) staan voor de 4 windstreken waarnaar het evangelie gebracht mag worden.
God is in ons en God is met ons.
 
Lees meer 

Eerste Paasdag

Paaskaars 2023
Jezus, geboren als de Zoon van de Allerhoogste, werd vrijwillig dienaar. Als je in die tijd dienaar was, was je een mindere. Hij, die Gods geliefde Zoon was (zichtbaar in de witte duif) daalde af naar de aarde. Hij werd het levende water voor ons mensen. Via het kruis hield God Zijn belofte, herinnerd in de kleuren van de regenboog. Via het kruis zette Jezus de weg Hemelwaarts uit naar God, voor ons, mensen.
Dit alles deed Hij uit liefde voor jou, voor u, voor mij, voor iedereen. En dat is het thema van Pasen 2023.
 
Lees meer 

Eerste Paasdag

Pasen, zondag: Jezus is opgestaan!
“ Jezus ís de Koning, dáár is Zijn kroon, daar is Zijn scepter!
Uitbundig mogen wij het vieren, hemelsblauw, Koningsblauw!
De macht aan Hem: de Koning!”
 
Lees meer 

Stille Zaterdag

“……en nu….wat nu……Hij is gestorven……Hij was toch de Koning?
Verwarring: was Hij dan tóch een Koning…..?
Een nieuw rotsgraf, een steen ervoor. Hij was tóch Koning!”
 
Lees meer 

Goede vrijdag

De liturgische schikking symboliseert: 
“ Is Hij de Koning?…..koning……goed, wij geven Hem een kroon, een kroon van doornen.
Verdriet, liefde….vijf wonden bracht men Hem toe, daarvan spreken de rozen. Is Hij de Koning….?”
 
Lees meer 

Witte donderdag

De liturgische schikking symboliseert: 
“ Vandaag zijn wij in gedachten bij de laatste maaltijd van de Heer met Zijn discipelen.
Wij weten wat er daarna gebeurde……....De druiven worden aangestampt, Zijn bloed…..ons leven.
En later …… dan drinken wij opnieuw met Hem ….. in het Koninkrijk.”
 
Lees meer 

Zesde zondag 40-dagen tijd

Wie? Wat? Waar?
Vandaag mocht al weer het zesde venster worden geopend. 
Op dit plaatje worden we verwezen naar het verhaal van Palmpasen

 
Lees meer 

Vierde zondag 40-dagen tijd

Wie? Wat? Waar?
Vandaag mocht al weer het vierde venster worden geopend. 

Op het venster zien we een plaatje waar Jezus uitlegt aan de mensen dat Hij het hemelse brood is (Johannes 6:25-51)  
Lees meer 

Derde zondag 40-dagen tijd

Wie? Wat? Waar?
Deze zondag is het derde venster geopend. We zien een afbeelding van de voetwassing.  
Lees meer 

Tweede zondag 40-dagen tijd

Wie? Wat? Waar?
Vandaag mocht het tweede venster al worden geopend. Jezus zorgt ervoor dat een storm op het meer gaat liggen, waardoor de leerlingen zich afvragen wie Hij toch is. 
Lees meer 

Eerste zondag 40-dagen tijd

Wie? Wat? Waar?
Op zoek naar wie Jezus is. 
Deze vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen.In verschillende bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water., zonden vergeeft en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke waarheid ontdekken we over Jezus?
Lees meer 

Vriendschap, dienst 5 februari

Praten over vriendschap met de catechesegroep (6-7 jarigen) is leuk en boeiend. Natuurlijk leent het thema zich er ook mooi voor om via er teksten, plaatjes, muziek en liederen in te duiken. Jens, Ilva, Hannah en Mattheo maakten samen een vriendschapsslinger. Deze hing 5-2-23 aan de kansel. Naast de boodschap van gerechtigheid (Exodus 3) kwam zo opeens ook de boodschap van (naasten)liefde binnen.
Ja, kinderen weten best wat belangrijk is!