Geroepen tot barmhartigheid en gerechtigheid

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door:
  • te delen wat haar aan gaven is geschonken
  • te helpen waar geen helper is en
  • te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt.
Lees meer
Lees meer 

De plannen van de diaconie

De bedoeling van dit beleidsplan is inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die het college van diakenen van de Protestantse Gemeente te Renkum- Heelsum maakt.

Nieuws: voedselbank

Graag vragen we aandacht voor het werk van de voedselbank. De vrijwilligers van de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben. Particulieren, instellingen en bedrijven kunnen de voedselbank steunen door middel van donaties. Ook u kunt hieraan bijdragen: elke zondag kunt u (houdbaar) voedsel meenemen en achterlaten in de mand die in de hal van de kerk staat. lees meer
Lees meer 

Uw gift deze maand

De wekelijkse collectes vinden zowel in de kerk plaats als via een online inzameling of een bankoverschrijving. Op deze pagina leest u meer over de collectedoelen van de lopende maand. 

Zending (Zambia)


Collecte zondag 26 februari 2023

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren verleden. Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken.
Lees meer over de opties om te doneren.
Lees meer 

Werelddiaconaat (Pakistan)


Collecte zondag 19 februari 2023

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken, ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt
Lees meer over de opties om te doneren.
Lees meer 

Noodhulp (Ethiopië)


Collecte zondag 12 februari 2023

Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Hierdoor sterft vee en mislukken oogsten. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen.
Lees meer over de opties om te doneren.
Lees meer 

Lwengo Kids Foundation


Collecte zondag 5 februari 2023

Lwengo is één van de districten in Uganda, waar armoede meer standaard is dan uitzondering. Daarbij is de community zwaar getroffen door HIV/aids. Het aantal wezen en kwetsbare kinderen blijft toenemen. Een groeiend aantal kinderen ervaart  trauma’s en angst door verlies van hun ouders. De Lwengo Kids Foundation probeert in Nederland of elders in Europa sponsors voor deze kinderen te vinden, zodat ook zij een goede toekomst hebben. 
Lees meer over de opties om te doneren.
Lees meer 

Plaatselijke diaconie


Collecte zondag 29 januari 2023

De diaconie ondersteunt inwoners van onze gemeente die het (financieel) moeilijk hebben. Met uw steun kunnen wij mensen helpen, die nergens anders meer terecht kunnen. Daarnaast maken wij jaarlijks donaties over aan instellingen in onze omgeving om hun werk mogelijk te maken.
Lees meer over de opties om te doneren.
Lees meer 

Missionair werk – dorpskerken


Collecte zondag 22 januari 2023

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag. Dorpskerken hebben, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie.
Lees meer over de opties om te doneren.
Lees meer 

Nederlands Bijbelgenootschap


Collecte zondag 15 januari 2023

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel lezen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.
Lees meer over de opties om te doneren.
Lees meer 

Stichting For a change


Collecte zondag 8 januari 2023

For a Change helpt mee om armoede in Malawi stap voor stap te verslaan. Ze doen dit door de nood én de mogelijkheden te ontdekken van mensen die in armoede leven. Ze geloven dat ieder mens talenten van God heeft gekregen. Deze talenten komen tot ontwikkeling door onderwijs, begeleiding en waar nodig financiële hulp. Deze middelen worden gebruikt om te werken aan een duurzame oplossing met als resultaat: verantwoordelijke mensen die zichzelf en hun gemeenschap ontwikkelen. Zo kan armoede stap voor stap worden verslagen.
Lees meer over de opties om te doneren.
Lees meer 

Hulp voor Oekraïne

Een van de vele acties voor vluchtelingen uit en mensen in het door oorlog getroffen Oekraïne is van GAIN. Ons gemeentelid Piet Noordhuis zamelt hulpgoederen in. U kunt ook een donatie doen via GAIN. Dat kan uiteraard ook via het bekende GIRO 555. lees meer
Lees meer