Geroepen tot barmhartigheid en gerechtigheid

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door:
  • te delen wat haar aan gaven is geschonken
  • te helpen waar geen helper is en
  • te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt.
Lees meer

Jouw gift deze week

Zolang er geen 'gewone' kerkdiensten zijn vinden de wekelijkse collectes plaats via een online inzameling of een bankoverschrijving. Op deze pagina lees je meer over de collectedoelen.  

Noodhulp Libanon


Collecte zondag 9 mei 2021

Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Vluchtelingen leven daar in extreme armoede en proberen een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen met een opleiding of met het opzetten van een eigen bedrijf.

Klik op het pijltje voor de opties om te doneren.