Activiteiten Vorming & Toerusting op een rij

""
1. Open Deur

Het oecumenische blad ‘Open Deur’ geeft elke maand een themanummer uit om met een groep door te bladeren. Afgelopen jaar werden thema’s zoals vreemdelingen, het goede leven, toewijding, nooit te oud om te leren en zingen aangereikt. ‘Open Deur’ wil inspireren én in beweging brengen met een gelovig hart, milde tong en een open blik op de ander/Ander. Er wordt geput uit verschillende tradties.

Via een voordelig groepsabonnement kan elke maand met eigen blad meedoen. Als aanhaken eenmalig niet lukt kan ‘Open Deur’ altijd nog thuis gelezen worden.
 
 • Datum/tijd: Elke 1e maandag van de maand:
  3-10-2022, 7-11-2022  en 12-12-2022 (geen eerste maandag)
  20:00- 22:00 uur
 • Locatie: Overweide (Kerkstraat 7, Renkum)
 • Opgeven bij: ds. Joke Quik
   
 
 

2 ''Eén van de Zeven'' 

"De zeven werken van barmhartigheid": bieden inspirerende handvaten voor het dagelijks leven. Ze zijn zelfs in recente literaire werken terug te vinden.Met een kleine groep zijnwe vorig  jaar begonnen te lezen. We nemen steeds een boek door dat we van te voren-ieder voor zich- thuis hebben doorgebladerd of gespeld. Samen zoeken we de raakvlakken met Mattheus 25 en delen citaten uit het boek die ons raken.
We lezen het boek ''Alleman'', van Philip Roth
 
 • Datum/tijd: woensdag 12 oktober van 15:00-17;00 uur
 • Locatie: Bij een van de deelnemers thuis, (1e keer van Ingenweg 9)
 • Opgeven bij: ds. Joke Quik
 • Graag aanmelden: ds.quik@pknrenkumheelsum.nl
 
 

""
3 Geloven voor eeuwige beginners

Vorigseizoen dook ds.Wouter Koelewijn met een klein groepje in het boek van collega Guus Labooy ''Çhristelijk geloof voor eeuwige beginners'' dat in juni 2021 uitkwam.Door corona kwam deze leesgroep helaas onregelmatig bij elkaar. Daarom wordt in het nieuwe seizoende draad weer opgepakt en rustig verder gelezen.Wie ook zoekt naar inspiratie voor hart en ziel is welkom.
 
 • Datum/tijd: woensdag 28 september 2022
  20:00- 21:30 uur
 • Locatie: Overweide 
 • met ds Wouter Koelewijn
 • Graag aanmelden bij:  dskoelewijn@pknrenkumheelsum.nl
   
 


""
4. Gesprekskring 20+

  In de maand oktober hopen Harm de Waard en ds.Joke Quik een aantal twintergers te ontmoeten om zo samen te besprekenhoe we vanaf 2023 het seizoek met hen en hun leeftijdgenoten kunnen gaan invullen. Dit sparren gebeurt naast kennismaken. Iedereen tussen de 19-25 jaar is dan welkom. We proberen per mail of brievenbus deze jonge achterban te bereiken. 
 • Datum/tijd: Nog nader te bepalen, 20;00 uur 
 • plaats: eenmalig in Overweide (kerkstaraat 7 Renkum)
 • Met ds Joke Quik
 • Meedoen? Mail naar ds. Joke Quik
 


""
5. Het geloof delen en verdiepen

Om de twee weken samen in gesprek aan de hand van verschillende vragen.Hiervoor gebruiken we een boekje dat we samen uitkiezen. Op dit moment zijn we bezig in ''Genieten van het genoeg'' Op de avonden komen praktische levensvragen en bijbelstudie aanbod. De leeftijd van mensen in onze kring varieert momenteel van ongeveer 25-45 jaar. Als je mee wilt doen horen we dat graag.

 
 • groep ca. 25-45 jaar
 • Graag aanmelden: Annelia Langbroek
 • anneliamersfoort@hotmail.com / 06 43420535
 
 

""
6. ''God met ons''

De Oosters Orthodoxe kerk en de Westerse Theologie komen uit een bron. Beide liturgieën en kerkelijke omgeving verschillen wezenlijk van elkaar. In twee toerustingsavonden willen we inzicht krijgen in de verschillen en overeenkomstenvan beide tradities. Het staat niet los van de huidige spanningentussen Oekraïne en Ruslanen de moraliteit tussen Oosterse en Westerse denkwijzen. We willen daartoe gasten uitnodigen die bekend zijn met beide tradities en wellicht de Oosterse traditie van binneuit kennen.Datum en tijd is nog onbekend. Dat hangt van de agenda's van onze sprekers af. U wordt op de hoogte gehouden via de media.
 
 • Datum/tijd: Najaar 2022
 • Plaats: Overweide (Kerkstraat 7 Renkum)
 • Opgeven bij: Harry Aardema
 • Mail naar: harryaardema@gmail.com 
 


""
7. ''Geloof en twijfel''

De afgelopen decennia is er veel veranderd in de kerk en in de maatschappij. Dat zorgt voor vraagtekens bij zinzoekers op en naast de traditionele paden. Er zijn plannen hier in het voorjaar met een gastspreker over door te praten. Als er meer duidelijk is zal erover gecommuniceerd worden via de kerkelijke website, kerkblad Samenklank, apps, mail en lokale krant.

 
 • Voor: Twijfelende gelovigen en /of gelovige twijfelaars
 • Voorjaar 2023
 • Overweide (kerkstraat 7 Renkum)
 • Met ds Wouter Koelewijn
 • Graag aanmelden: dskoelewijn@pknrenkumheelsum of dsquik@pknrenkumheelsum.nl
   
 


""
8. Activiteiten Groene Kerk

De maand oktober willen we graag een beetje groener maken.De werkgroep Groene Kerk vraagt uw aandacht voor 2 speciale vieringen met als thema ''Ons dagelijks brood''. (zondag 16 oktober) en ''Bewaar de aarde'' (zondag 23 oktober)Komt u ook buurten als kerkganger?
 
 • Datum/tijd: zondag 16 en 23 oktober 10:00 uur
 • Plaats: Kerk aan de kerkstraat 

____________________________________________________________________________________________


9. Avond voor doopouders

Als jonge ouders mag je niet alleen je kinderen voeden maar ook opvoeden. Daar hoort ook natuurlijk de geloofsopvoeding bij. Als doopouders willen we op een avond met elkaar bijpraten over onze ervaringenen natuurlijk tips. Er zal voldoende ruimte worden gegeven om tips met elkaar te delen.
 
 • datum: Voorjaar 2023
 • Plaats: Overweid, Kerkstraat 7 Renkum
 • tijd 20:00-22:00 uur
 • Met: ds Wouter Koelewijn
 • Aanmelden: dskoelewijn@pknrenkumheelsum.nl

10  Glas in lood

Het blad''Open deur'' en de verjaardag van de stad Gouda (12-07-1272/ 750 jaar stad ) waren de trigger om de mogelijkheid te bieden aan u als kerklid om u verder te verdiepen in de wereld van glas in lood. Er wordt gedacht aan enkele avonden om deze materie te duiden. Een (trein)reisje naar Gouda om beroemd ''glas in lood'' zelf te bewonderen ligt ook in de planning.
 
 • datum: 3 keer in voorjaar 2023
 • Overweide (Kerkstraat 7 Renkum)
 • tijd: 20:00-22:00 uur
 • Met: ds Joke Quik-Verweij
 • Graag aanmelden: dsquik@pknrenkumheelsum.nl
 • extra: Een (trein)reisje naar Gouda (vv) in mei of juni 2023

____________________________________________________________________________________________
11 Eva of Madonna

In Genesis staat 'naar zijn beeld, naar het beeld van God heeft hij hem geschapen; mannelijk en vrouwelijk heeft hij hen geschapen'' Maar daarna gingen de mannen over tot de orde van de dag en volgt een nogal patriarchaal verhaal en een vrouwonvriendelijke kerkgeschiedenis. Aan Eva wordt zondigheid en verleiding geplakt.Maria wordt ''de hemel ingeprezen'' als de Madonna. Horen we de revolutionaire zinnen in het Magnificat nog wel, als het zo mooi wordt gezongen? Het leerhuis van De Raad van Kerken Oosterbeek is voor iedereen die zoxh aangesproken voelt door de Bijbel en wil luisteren naar wat Joden en Christen wederzijds beweegt is welkom. Tien avonden met diverse sprekers.
 
 • Datum: 10 maandagen vanaf 3 oktober 2022 t/m maart 2023
 • Tijd: 20:00 uur
 • Plaats: Vredebergkerk, (van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek
 • Aanmelden verplicht: Gehele reekts 55 euro, losse avonden 7,50 euro. Meer informatie over aanmelden en programma op de web-site van de Raad van Kerken Oosterbeek. 

 
terug