We zien u/jou graag. Zonder elkaar (immers) geen gesprek)

Sinds een paar in sociaal opzicht magere jaren weten we dat elkaar ontmoeten en onderling bijpraten onmisbaar is voor onze mentale gezondheid.Daarom reiken uw pastores dit kerkelijk seizoen met veel genoegen een programma aan dat u/jou als gelovige en twijfelaar kan ,,vormen en toerusten".Ook bij dit programma voor 2022-2023 onbreekt het menselijk aspect niet! Bij veel aktiviteiten is luisteren en praten een voornaam onderdeel. Kortom: we zienu/jou graag. Zonder elkaar (immers) geen kringgesprek.

ds. Wouter Koelewijn, ds. Joke Quik-Verweij
terug