Jouw gift voor 'kerk & eredienst'

Je bijdrage is welkom
In coronatijd is de 'tweede collecte' enigszins ondergesneeuwd. Dat was te merken in de kerkelijke financiën. We hopen dat je ook aan deze, niet onbelangrijke, 2e collecte wilt denken.

Hoe werkt het?
  • Je kunt je bijdrge geven na afloop van de kerkdienst in een va de collectebussen.
of doneer online:
  • Je kunt je bijdrage betalen via de vaste QR code hieronder die verwijst naar het rekeningnummer van onze kerk (NL27 RABO 0355 0734 04).
  • Je kunt het uiteraard ook gewoon overmaken op de jouw vertrouwde manier. Vermeld hierbij '2e collecte'.


 

 
terug

Kijk en luister naar de kerkdienst


Online kerkdienst van onze gemeente

Hart voor duurzaamheid


Doelen en activiteiten

Samenklank


Kerkblad Samenklank (oktober)   verschijnt voor de eerste zondag van oktober  Kopij uiterlijk maandag 18 september   2023 aanleveren bij de redactie.

ANBI

Informatie over de ANBI van onze kerk.

Samenwerken aan deze website

Login voor redacteuren