Uw gift deze week


Kerk in Actie - hulp aan Bangladesh


Collecte zondag 17 januari 2021

Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen in Bangladesh. Door klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en aantal. Steun kerkelijke Bengaalse organisaties en laat de bevolking zo veilig mogelijk leven.

Bij een ramp is het belangrijk te weten wat je moet doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor hulp. Daarom werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijk noodhulpnetwerk ACT Alliance om lokale partnerkerken en –organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in staat rampen het hoofd te bieden.
  • U kunt uw gift overmaken aan onze diaconie met de vermelding 'Bangladesh 17 januari'.
    (Diaconie Renkum-Heelsum NL20 RABO 0355001071)
  • Of scan de QR code bij dit bericht (of in Samenklank) en doneer direct en veilig via uw eigen bankieren-app.
 


 
terug