Pastorale hulp of bijstand in de zomervakantie

De zomer is ook vakantietijd! Zo ook voor onze predikanten. In de eerste drie weken van de maand augustus overlappen hun vakanties en is voor een achterwacht gezorgd. Er zijn drie mensen beschikbaar om u van dienst te zijn als dat nodig is:

 • 1 augustus - 6 augustus Diny Kosters
  tel. 06-28 94 09 78 of via e-mail
 • 7 augustus - 13 augustus Arie van Ballegoijen
  tel. 06-10 14 82 48 of via e-mail 
  of Bernard van Beek
  tel 06-53 46 39 42 of via e-mail 
 • 14 augustus - 22 augustus Diny Kosters
  tel. 06-28 94 09 78 of via e-mail 
Bel of mail gerust een van ons als u hulp nodig heeft.

Het pastoraat in onze gemeente

Pastoraat is elkaar ontmoeten en in deze ontmoeting omzien naar elkaar. De ontmoeting is persoonlijk, vanuit een luisterende houding, in alle levenssituaties, dagelijkse en bijzondere.


Ontmoeting en gesprek

Onder bijzondere levenssituaties verstaan wij ziekte, overlijden, ontslag uit het ziekenhuis of instelling, een lichamelijke of geestelijke handicap, toetreding tot de gemeente of vertrek uit de gemeente, werkeloosheid, geboorte, huwelijk, etc.
Binnen de ontmoeting kan het gesprek gaan over de u/jou zelf, uw/jouw directe omgeving, over de gemeente en de wereld en over de relatie met God.


Werkgroep Pastoraat

De werkgroep Pastoraat bezint zich op de pastorale zorg, schept voorwaarden en organiseert de pastorale zorg in de wijkteams en ondersteunt iedereen die bij de pastorale zorg betrokken is.

Contactpersoon is Diny Kosters (coördinator Pastoraat):