De kerk die wij willen zijn

Onze gemeente (de kerk) heeft de Bijbel als basis voor haar belijden en handelen. De kerk is een thuis voor hen die leven uit het geloof in God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, en voor hen die zoekende zijn naar God en zijn werking in hun leven.

In de liturgische vormgeving van de eredienst, in het pastoraat en in de vormgeving van de dienst aan de naaste zijn verschillen in geloofsbeoefening een inspiratiebron om gestalte te geven aan het geloof in God, aan de hoop op het koninkrijk van God en aan de liefde die niet zichzelf zoekt, maar de ander. En daarbij elkaar aan te sporen Jezus na te volgen en dienstbaar te zijn en aan iedereen, oud en jong, man en vrouw, een volwaardige plaats te geven, waarbij wij op een vernieuwende en stimulerende wijze midden in de samenleving staan.

Sinds 1 januari 2021 vormen de drie protestantse gemeenten in de dorpen Renkum en Heelsum de Protestantse gemeente te Renkum-Heelsum.

Lees meer over onze gemeente in het beleidsplan en de plaatselijke regeling:
terug