Met Pinksteren weer naar de kerk

Mocht het toch niet verantwoord zijn om vanaf de 23 mei weer gemeenteleden toe te laten, dan verneem je dit als je je aanmeldt. In de Samenklank van juni wordt dan uitleg gegeven over het verdere traject van (langzaam) opengaan.

Richtlijnen voor bezoek kerkdienst
Om de diensten veilig en verantwoord te organiseren, zijn er nog wel wat beperkingen. Zo is vooraf aanmelden verplicht, is het dragen van een mondkapje eveneens verplicht vooral bij verplaatsing binnen de kerk, is er geen gemeentezang en zijn er slimme looproutes gemaakt zodat binnen het kerkgebouw de afstand tot de andere bezoekers steeds voldoende gewaarborgd kan blijven.

Maximaal 45 kerkgangers
De kerkdiensten zijn voorlopig alleen in het kerkgebouw aan de Kerkstraat: om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden om de kerkdiensten te bezoeken, is gekozen voor het gebouw met de grootste kerkzaal. Het landelijke advies is om, bij een kerkgebouw met meer dan 300 zitplaatsen, maximaal 10% van de plaatsen te bezetten. Wij volgen dit advies. Dit houdt in dat er maximaal 45 mensen de dienst in de kerk kunnen bijwonen, exclusief de medewerkers aan de dienst.

Kinderkerk aan de Utrechtseweg
Ook de kinderkerk, voor kinderen in de leeftijd van de basisschool, start op 23 mei weer. De kinderkerk wordt gehouden in de kerk aan de Utrechtseweg.

Aanmelden 
We hebben de regels voor het bijwonen van een dienst op een rij gezet en ook aangegeven hoe je je kunt aanmelden voor het bijwonen van elke dienst. Hier lees je ook over het aanmelden voor de kinderkerk. Willemijntje Klein, voorzitter van de kerkenraad zegt: "Ondanks de beperkingen zijn wij als kerkenraad bijzonder blij dat we de kerk weer kunnen openen voor diensten. Met inachtneming van de maatregelen is iedereen, jong en oud(er), van harte welkom! De kerkdiensten blijven ook te beluisteren en te zien via kerkomroep.nl en ons YouTubekanaal. Ik hoop u vanaf 23 mei weer op zondag in de kerk te mogen begroeten en ontmoeten en wens u voor nu Gods zegen toe!"
terug