Laat weten wat jouw ideeën zijn voor het pastoraat

Een kudde schapen - vooral met wollige lammetjes - blijft voor ons moderne mensen aandoenlijk. Wie wel eens zo’n groep witte- en zwarte schapen heeft bespied of gevolgd, weet dat ze verschillende weiden bevolken én dat ze ook steeds in een andere samenstelling grazen. Een lam is natuurlijk trouw aan zijn/haar moeder, maar de andere schapen zoeken hun eigen weg en zijn regelmatig ook in elkaars nabijheid.

Ontmoeten en meeleven
Voor onze kerkelijke gemeenschap is dat niet anders: als broeders en zusters is de zondagse eredienst het moment waarop we allemaal bij elkaar zijn. De rest van de week zijn we in allerlei andere, kleinere verbanden samen of ontmoeten elkaar elders. Dit omzien naar elkaar heet in kerkelijke taal ‘pastoraat’. Al vele eeuwen wordt gezocht naar passende vormen van meeleven. En elke keer worden er weer nieuwe ontmoetingsmogelijkheden geboren.

Nieuwe impuls
Binnen de kerk van Renkum-Heelsum geven we graag een nieuwe impuls aan het alledaagse pastoraat. Daarvoor hebben we uw/jouw mening en ideeën nodig. Met deze enquête willen we peilen wat er bij u/jou leeft en welke wensen en verwachtingen er zijn.

Deel jouw pastorale dromen
We ontvangen dan ook graag zoveel mogelijk ingevulde enquêtes in onze (digitale) brievenbus. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter we op de hoogte komen van uw of jouw ideeën rondom pastoraat. Vul je de enquête liever op papier in? Download dan de PDF of vraag een exemplaar aan via pastoraat@pknrenkumenheelsum.nl. Hoewel nabijheid in deze coronatijd anders dan anders verloopt, hopen wij als herder en herderin toch dat u ons bedelft onder uw pastorale dromen. Dat geeft ons samen met de kerkenraad een welkom handvat: alleen samen kunnen we gemeente zijn.

Namens de werkgroep Pastoraat,
ds. (Wouter) Koelewijn
ds. (Joke) Quik-Verweij


Voor de online enquete wordt je doorgestuurd naar de website van Survio. Deze opent in een nieuwe pagina. Je gegevens worden vertrouwelijk en AVG proof behandeld.
 
terug