Kinderen en kerkdiensten. Hoe denk jij erover?

Nu de corona-druk afneemt en de 'gewone' kerkdiensten weer opstarten, willen we ook met elkaar nadenken over het thema 'kinderen en kerkdiensten'. Organiseren we weer 'gewoon' de kindernevendienst zoals voor corona of zetten we de huidige kinderkerk voort? Een vraag die tal van andere vragen oproept. Wat was het doel van de kindernevendienst? Hoe is je visie op de kerkdienst? Wat betekent het als kinderen helemaal niet meer participeren in de kerkdienst? Wat organiseer je voor jonge tieners en voor oudere tieners? Vragen die de kinderen aangaan, in ieder geval voor de ouders van belang zijn en in feite de hele gemeente raken.

We horen graag hoe jij er over denkt. Het invullen van de enquête gaat ons helpen om gedragen plannen te maken en de kerkenraad te adviseren.
terug