Richtlijnen bezoek kerkdiensten vanaf 25 september 2021

Met ingang van zaterdag 25 september gelden nieuwe versoepelingen in de Covid-19 maatregelen. Aanmelden voor de kerkdiensten is daardoor niet meer nodig. 

We willen zoveel mogelijk mensen de gelegenheid bieden om de kerkdiensten bij te wonen. Daarom vinden de diensten plaats in de kerk aan de Kerkstraat in Renkum. Dit gebouw heeft de grootste kerkzaal. Er zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om samenkomsten verantwoord te kunnen organiseren en coronabesmettingen te voorkomen. De belangrijkste richtlijnen hebben we voor je op een rij gezet lees meer

Het college van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) behartigt de zakelijke aangelegenheden van de kerk. Formeel spreken we van ‘de verzorging van vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard’. Het CvK opereert binnen de grenzen van het door de Kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting. Lees meer

Jouw gift voor 'kerk & eredienst'

De collecte voor kerk & eredienst (de '2e' collecte) is bedoeld als bijdrage aan de algemene middelen waarmee de lopende uitgaven worden gedaan. Dit zijn bijvoorbeeld de predikantskosten, andere personeelskosten, stookkosten, afdrachten aan de centrale organisatie van de PKN, verzekeringen etc. En af en toe is deze 2e collecte bestemd voor plaatselijk of landelijk jeugdwerk (JOP) of andere doelen van de landelijke PKN. Je bijdrage is welkom! Klik op het pijltje voor de opties om te doneren