Uw gift voor 'kerk & eredienst'

De collecte voor kerk & eredienst (de '2e' collecte) is bedoeld als bijdrage aan de algemene middelen waarmee de lopende uitgaven worden gedaan. Dit zijn bijvoorbeeld de predikantskosten, andere personeelskosten, stookkosten, afdrachten aan de centrale organisatie van de PKN, verzekeringen etc. En af en toe was deze 2e collecte bestemd voor plaatselijk of landelijk jeugdwerk (JOP) of andere doelen van de landelijke PKN.

Je bijdrage is welkom
Nu we (tijdelijk) niet in de kerk samenkomen is deze tweede collecte helaas enigszins ondergesneeuwd. het ontbreken ervan is te merken in de kerkelijke financiën. We hopen dat je ook aan deze, niet onbelangrijke, 2e collecte wilt denken.

Hoe werkt het?
  • Je kunt je bijdrage betalen via de vaste QR code hieronder die verwijst naar het rekeningnummer van onze kerk (NL27 RABO 0355 0734 04).
  • Je kunt het uiteraard ook gewoon overmaken op de jouw vertrouwde manier. Vermeld hierbij '2e collecte'.

terug