zondag 3 maart 2024 om 10:00 uur

Zondag 3-3-2024 , derde zondag in de 40-dagentijd.  Utrechtseweg 93 Renkum
Voorganger(s):  Ds. W.J.J .Koelewijn

In deze dienst werken een aantal leden van de muziekgroep mee. 
In de veertigdagentijd maken we een zevenluik met als thema " Vallen en Opstaan"
Kinderviering:
Matteüs 26:26-35: Ik zal u nooit in de steek laten. 

Ontmoeting na de dienst
Na afloop van de dienst ben je welkom in de Spreng om elkaar te ontmoeten en na te praten. Er is koffie, thee, limonade.

Beluister en bekijk de dienst (live) via kerkomroep.nl 

terug