zondag 16 oktober 2022 om 10:00 uur

Kerkdienst. ,, Ons dagelijks brood"

,,Ons dagelijks brood"
In deze dienst is er speciaal aandacht voor duurzaamheid en heelheid van de schepping.
Deze dienst vormt samen met de dienst van volgende week een tweeluik. 
 
Kinderviering
De kinderviering gaat deze keer over Marcus 10:46-52: Jezus zorgt ervoor dat de blinde bedelaar Bartimeüs weer kan zien.
Voor de kinderen is er deze week ook een prentenboek ''Egalus''

Ontmoeting na de dienst
Na afloop van de dienst ben je welkom in Overweide om elkaar te ontmoeten en na te praten. Er is koffie, thee, limonade.

Beluister en bekijk de dienst (live) via kerkomroep.nl Welkom! Vanuit de kerk aan de Kerkstraat zijn we met elkaar verbonden.

terug