zondag 18 juli 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. Joke Quik-Verweij
Kerkdienst/doopdienst
Tekst(en): 1 Korinthe 13 : 1 - 13, Marcus 10 : 13 - 16
Ouderling: Diny Kosters-Rosbach
Organist: Jan Simon Huijser

  • Beluister en bekijk de dienst (live) via kerkomroep.nl
  • Voor de kinderen is er weer live Kinderkerk in de kerk aan de Utrechtseweg 93. Materiaal voor de kinderen vind je op de website van Bijbel basics.
Vanuit de kerk aan de Kerkstraat zijn we met elkaar verbonden. Een bijzondere en feestelijke dienst waarin we weer een kindje mogen dopen.

"Rond het doopvont voelen we ons “kinderen van één Vader”. Net zoals de doopouders Loes en Wybe Zijlstra hoop ik deze hemelse verbondenheid met u opnieuw te ervaren."
 

  • Lector: Marjoleine Garcia Perez-van Reenen
  • Zang: gemeentezang
  • Collectedoel: zie pagina diaconie
  • '2e' collecte: kerk en eredienst
  • Bloemschikkingen: Bloemengroep
  • Techniek beeld & geluid: Studio-team

terug