Zondag 6 jun 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. Joke Quik-Verweij
Kerkdienst: viering maaltijd van de Heer
Tekst(en): Handelingen 2: 43 – 47 en Prediker 9 vers 7
Ouderling: Will Heykamp
Organist: Johan Hulshof

Vanuit de kerk aan de Kerkstraat zijn we met elkaar verbonden.

In deze dienst vieren we (coronaproof) het Heilig Avondmaal. Brood en wijn wordt op de plaats aangereikt door predikant en diaken. Wie de zegen wil ontvangen kan dit kenbaar maken met het gebaar van gekruiste armen (voor ‘t lichaam).

Zet u thuis ook brood en wijn klaar? U kunt ook nog een kaars aansteken.
  • Lector: Will Heykamp
  • Zang: kwartet 'Zingen op zondag'
  • Collectedoel: zie pagina diaconie
  • '2e' collecte: kerk en eredienst
  • Bloemschikkingen: Bloemengroep
  • Techniek beeld & geluid: Studio-team

terug