donderdag 13 mei 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. Joke Quik-Verweij
Kerkdienst online: Hemelvaartsdag
Tekst(en): Exodus 18 : 13 – 26, Handelingen 1:1-11, Efese 4 : 1 – 13
Ouderling: Eef Lovink
Organist: Jan Simon Huijser

Vanuit de kerk aan de Kerkstraat zijn we online met elkaar verbonden.

Met Hemelvaart noem ik Mozes en Jezus in één adem.
Dat vraagt misschien om enig uitleg. Die geef ik donderdag 13 mei graag.
Tot ziens via het beeldscherm.

  • Zang: Hanna Kodde
  • Collectedoel: zie pagina diaconie
  • '2e' collecte: kerk en eredienst
  • Bloemschikkingen: Bloemengroep
  • Techniek beeld & geluid: Studio-team

terug