Zondag 16 mei 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. Joke Quik-Verweij
Kerkdienst online
Tekst(en): Handelingen 16: 1 - 5 en 1 Timotheüs 4: 11 - 16
Ouderling: Inge Wezel
Organist: Bernard van Beek

Vanuit de kerk aan de Kerkstraat zijn we online met elkaar verbonden.

Timotheüs is geliefd bij Paulus. Waarom deze metgezel van de apostel op handen wordt gedragen en wat dit voor ons betekent neem ik zondag 16 mei mee in de overdenking.

  • Lector: Marjoleine Garcia Perez
  • Zang: Hanna Kodde
  • Collectedoel: zie pagina diaconie
  • '2e' collecte: kerk en eredienst
  • Bloemschikkingen: Bloemengroep
  • Techniek beeld & geluid: Studio-team

terug