zondag 9 mei 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. Jan Waagmeester uit Nijmegen
Kerkdienst online
Tekst(en): Jesaja 45: 15 – 19 en Johannes 15: 7 – 17
Ouderling: Ingrid van Maanen
Organist: Harry de Vries

Vanuit de kerk aan de Kerkstraat zijn we online met elkaar verbonden.
  • Lector: Bart Pausma
  • Zang: Krijn van Zwieten
  • Collectedoel: zie pagina diaconie
  • '2e' collecte: kerk en eredienst
  • Bloemschikkingen: Bloemengroep
  • Techniek beeld & geluid: Studio-team

terug