zondag 18 juli 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. Joke Quik-Verweij
Kerkdienst/doopdienst
Tekst(en): 1 Korinthe 13 : 1 - 13, Marcus 10 : 13 - 16
Ouderling: Diny Kosters-Rosbach
Organist: Jan Simon Huijser

  • Beluister en bekijk de dienst (live) via kerkomroep.nl
  • Voor de kinderen is er weer live Kinderkerk in de kerk aan de Utrechtseweg 93. Materiaal voor de kinderen vind je op de website van Bijbel basics.
Vanuit de kerk aan de Kerkstraat zijn we met elkaar verbonden. Een bijzondere en feestelijke dienst waarin we weer een kindje mogen dopen.

"Rond het doopvont voelen we ons “kinderen van één Vader”. Net zoals de doopouders Loes en Wybe Zijlstra hoop ik deze hemelse verbondenheid met u opnieuw te ervaren."
 

  • Lector: Marjoleine Garcia Perez-van Reenen
  • Zang: gemeentezang
  • Collectedoel: zie pagina diaconie
  • '2e' collecte: kerk en eredienst
  • Bloemschikkingen: Bloemengroep
  • Techniek beeld & geluid: Studio-team

terug

Agenda

Kerkdienst

03 okt 2021 om 10:00 uur Voorganger:
drs. P. de Koning uit Heteren
Locatie: Welkom in de kerk aan de Kerkstraat in Renkum.

Kinderkerk

03 okt 2021 om 10:01 uur komt bijelkaar in de kerk aan de Utrechtseweg.

Pastorie

03 okt 2021 om 18:00

Welkom zonder aanmelden!


Lees de actuele richtlijnen


Kijk en luister naar de kerkdienst


Online kerkdienst van onze gemeente

Hart voor duurzaamheid


Doelen en activiteiten

Samenklank


Kerkblad Samenklank nr. 8 (oktober 2021) verschijnt voor de eerste zondag in oktober. Kopij uiterlijk maandag 20 september aanleveren bij de redactie.

ANBI

Informatie over de ANBI van onze kerk.