Jaarverslag Commissie Groene kerk 2022+2023 en jaarplan 2024

Jaarverslag Commissie Groene Kerk 2022 en 2023
 
 1. We hebben een webpagina geopend, een beleidsplan vastgesteld (staat op de website), een email-adres aangemaakt, een Signal appgroep gevormd en een Dropbox met al onze documenten gecreëerd.
 2. We hebben de volgende thema’s vastgesteld waaraan we iets willen doen, maar niet alles tegelijk (met daarachter wat eraan is gedaan):
 1. Geloof & inspiratie
  1. We hebben op in november 2021 een herstart gemaakt tijdens de inspiratie-avond met Marjolein Tiemens-Hulscher in Overweide over ‘Waarom behoort duurzaamheid tot het hart van kerk en geloof’.
  2. We hebben (bijna) maandelijks een stukje is Samenklank laten verschijnen.
  3. We hebben twee kerkdiensten gehouden over ‘Ons dagelijks brood’ (op 16 oktober 2022) en ‘Bewaar de aarde’ (op 23 oktober 2022).
  4. We hebben deelgenomen aan enkele activiteiten, georganiseerd door andere groene kerken in de regio.
  5. In november 2023 hebben leden van de Commissie Groene kerk op 11 adressen interviews afgenomen bij mensen die aan de inspiratie-avond in november 2021 hadden deelgenomen. Aan hen werden de volgende vragen voorgelegd:
   1. Wat heb je de laatste tijd/jaren zelf aan duurzaamheid gedaan?
   2. Wat herinner je je van de activiteiten van de Commissie Groene kerk als je twee jaar terugkijkt?
   3. Wat zou je de Commissie Groene kerk graag zien doen de komende tijd?
 2. Energie-klimaat-natuur-leefomgeving
  1. We hebben aandacht geschonken (in Samenklank) aan de kerkmensen die 2x per maand meedoen aan het verzamelen van zwerfvuil in het centrum van Renkum.
  2. We hebben in 2023 bijdragen geleverd aan het 40-dagen boekje en in 2024 aan de brochure ZinZoekers van de kerk.
  3. We hebben inheems biologisch bloemenzaad uitgedeeld na de kerkdienst op 10 april 2022 met het verzoek om foto’s van de bloemen in te sturen voor een tentoonstelling.
  4. We hebben samen met de stichting Kerkje op de Heuvel reclame gemaakt voor die tentoonstelling en voor de activiteiten in de tuin rond het kerkje (‘Bloemen en bijen voor biodiversiteit en buurt’), gericht op de presentatie van ‘Een kern met pit’ in oktober 2022.
  5. We nemen in de persoon van Wybe Lise deel aan de projectgroep voor de vernieuwbouw van de kerk aan de Utrechtseweg.
 3. Armoede en onrecht. Geen specifieke activiteiten ondernomen.
 4. Bewust inkopen doen. Geen specifieke activiteiten ondernomen.
 5. Omgaan met geld
  1. We hebben in 2023 vijf bijdragen in Samenklank aan het thema ‘Omgaan met geld’ gewijd.
  2. We hebben voorgesteld om de bankrekeningen van de kerk te verhuizen naar een bank die duurzaamheid als uitgangspunt neemt.
  3. Bij een van de gemeentevergaderingen is een vraag gesteld over de mogelijkheid tot groen beleggen van de middelen van kerk en diaconie.
  4. We hebben op 31 oktober 2023 in samenwerking met de andere Groene kerken in de gemeente Renkum een avond georganiseerd in de Ontmoetingskerk in Doorwerth met als spreker Alain Verheij over ‘Geld en Go€d’. Er waren meer dan 80 deelnemers.

Jaarplan Commissie Groene Kerk 2024

Voor 2024 staan de volgende activiteiten op het programma:
 
 • We gaan aan de slag met ons thema ‘Bewust inkopen doen’. In november 2023 hebben leden van de Commissie Groene kerk op 11 adressen interviews afgenomen bij mensen die aan de inspiratieavond in november 2021 hadden deelgenomen. Aan hen werden de volgende vragen voorgelegd:
 1. Wat heb je de laatste tijd/jaren zelf aan duurzaamheid gedaan?
 2. Wat herinner je je van de activiteiten van de Commissie Groene kerk als je twee jaar terugkijkt?
 3. Wat zou je de Commissie Groene kerk graag zien doen de komende tijd?
Een samenvatting van de antwoorden op deze vragen is anoniem gepubliceerd op de Groene kerk-pagina van de website van de kerk. De antwoorden geven ons aanknopingspunten voor het thema ‘Bewust inkopen doen’.
 • We plannen samen met de andere Groene kerken in de gemeente Renkum een groene fietstocht langs de kerken.
 • We gaan een avond voor de kerk organiseren. Contacten zijn gelegd voor ‘God in de supermarkt’.
 • Waar mogelijk sluiten we aan bij groene acties van de St. Kerkje op de Heuvel.
 • We spelen in op het PKN jaarthema 202425  ‘Als nieuw!’
terug