Het pastoraat in onze gemeente

Pastoraat is elkaar ontmoeten en in deze ontmoeting omzien naar elkaar. De ontmoeting is persoonlijk, vanuit een luisterende houding, in alle levenssituaties, dagelijkse en bijzondere.


Ontmoeting en gesprek

Onder bijzondere levenssituaties verstaan wij ziekte, overlijden, ontslag uit het ziekenhuis of instelling, een lichamelijke of geestelijke handicap, toetreding tot de gemeente of vertrek uit de gemeente, werkeloosheid, geboorte, huwelijk, etc.
Binnen de ontmoeting kan het gesprek gaan over de u/jou zelf, uw/jouw directe omgeving, over de gemeente en de wereld en over de relatie met God.


Werkgroep Pastoraat

De werkgroep Pastoraat bezint zich op de pastorale zorg, schept voorwaarden en organiseert de pastorale zorg in de wijkteams en ondersteunt iedereen die bij de pastorale zorg betrokken is.

Contactpersoon is Diny Kosters (coördinator Pastoraat):
terug