Het college van Kerkrentmeesters

Wat zijn zoal de taken van het College van Kerkrentmeesters:
  • bijdragen aan het opstellen van het beleidsplan;
  • opstellen van de jaarlijkse begroting en de jaarrekening;
  • de geldwerving, waaronder de actie Kerkbalans, collectes, etc.;
  • de arbeidsrechtelijke zaken van de predikanten, de koster en de organisten;
  • zorg voor de gebouwen voor de eredienst en andere activiteiten van de kerkelijke gemeente;
  • verzorgen van de uitzending van de kerkdiensten met beeld en geluid via kerkomroep.nl;
  • beheer van de verzekeringspolissen;
  • beheer van de registers van de gemeente, zoals de ledenadministratie met daaraan gekoppeld het doopboek, belijdenisboek en trouwboek;
  • het archiefbeheer van de gemeente.
Op dit moment wordt het College van Kerkrentmeesters bemenst door:
Alexander van de Pol (voozitter), Feije de Zwart (secretaris), Bernard van Beek (penningmeester), Cornelis Bakker, Marjoleine Garcia Perez - van Reenen, Dirk-Jan Nijeboer, Ton de Roos, Bas Scheffer en Nico Stunnenberg.

Voor nadere informatie verwijzen wij je graag naar het beleidsplan en de plaatselijke regeling.
Heb je een specifieke vraag voor het College van Kerkrentmeesters, dan kan je deze stellen via het contactformulier.
terug

Kijk en luister naar de kerkdienst


Online kerkdienst van onze gemeente

Hart voor duurzaamheid


Doelen en activiteiten

Samenklank


Kerkblad Samenklank (oktober)   verschijnt voor de eerste zondag van oktober  Kopij uiterlijk maandag 18 september   2023 aanleveren bij de redactie.

ANBI

Informatie over de ANBI van onze kerk.

Samenwerken aan deze website

Login voor redacteuren