Hart voor duurzaam en rechtvaardig

Beleidsplan Commissie Groene Kerk

april 2021


Voorgeschiedenis

De Commissie Groene Kerk is in 2014 ontstaan in de toenmalige Gereformeerde Kerk op initiatief van gemeenteleden die duurzaamheid in brede zin aan het hart ging. Om te beginnen is het gebouw De Spreng onder de loep genomen. Fairtrade koffie werd al geschonken, nu werd overgegaan op milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en wat er verder kon worden verduurzaamd. Iedere maand was er de milieutip op de website. Het predicaat Fairtrade kerk dragen we al zo lang dat we ons niet meer precies herinneren sinds wanneer precies. In 2014 werd ook het predicaat Groene Kerk aangevraagd en toegekend, indertijd een initiatief van Kerk in Actie e.a 


Waar staan we voor?

Vanuit onze geloofs-/levensovertuiging heeft de mensheid de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de schepping waarvan wij deel uitmaken. Wij dienen als kerkelijke gemeenschap een zichtbare, positieve rol te spelen in de noodzakelijke maatschappelijke overgang naar een duurzame en rechtvaardige samenleving. We vinden het belangrijk om hier aandacht voor te hebben en de gemeente hiervan bewust te maken.


Waar gaan we voor?

  • De Protestantse gemeente Renkum en Heelsum is een duurzame gemeente. 
  • De gemeente is zich bewust van de keuzes die men persoonlijk kan maken om duurzamer te leven.
 

Hoe bereiken we dat?

Onze (geloofs-)motieven geven richting aan de keuzes die we kunnen maken en de gevolgen daarvan. We bouwen voort op wat we al nastreefden:
  • Bij activiteiten die de Protestantse gemeente te Renkum-Heelsum organiseert, gebruiken we zo veel mogelijk fairtrade en/of plaatselijke producten, die hergebruikt kunnen worden.
  • Binnen de Protestantse gemeente te Renkum-Heelsum gebruiken we groene energie.
  • We informeren de gemeenteleden via Samenklank en/of andere media over wetenswaardigheden en over mogelijkheden om deel te nemen aan activiteiten op het gebied van duurzaamheid.
 

Activiteiten

We organiseren verdere bezinning en activiteiten op het gebied van:
  • Geloof en inspiratie;
  • Armoede en onrecht;
  • Bewust inkopen doen;
  • Energie, klimaat, natuur en leefmilieu;
  • Omgaan met geld.
terug