Gespreksmiddagen 'Niet bij dood alleen'

Hoe denken we na over de eindigheid van ons leven? Welke mogelijkheden zijn er als het leven voor mensen ondraaglijk is? Hoe spreek je zelf met anderen wanneer het gesprek gaat over de dood en de wensen daarbij. Geen gemakkelijk thema, maar wel met realiteit.

Op dinsdag 5 en dinsdag 19 april zijn er in de Spreng bij de kerk aan de Utrechtseweg twee gespreksmiddagen over stervenshulp en de actualiteit van het begrip ‘voltooid leven’. Op beide middagen is er een gastspreker en zijn onze predikanten ds. W. Koelewijn en ds. J. Quik-Verweij aanwezig, mocht u over het thema een gesprek met een van hen willen voeren. Aanvangstijd van beide middagen is 14.30 uur.

Op beide middagen is er een gastspreker
  • 5 april - Drs. Hilde van der Poorte – Renkema, huisarts in Renkum-Heelsum.
    Zij bespreekt de huidige gang van zaken bij stervenshulp vanuit de medische praktijk van alledag.
  • 19 april - Dr. Annemarieke van der Woude, voormalig geestelijk verzorger op ONO, thans voorganger in de Remonstrantse kerk in Oosterbeek en werkzaam op de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij publiceert nog steeds over dit onderwerp in o.a. dagblad TROUW en zal met name de ethische vragen over stervenshulp en ‘voltooid leven’ beschouwen en in hun verband plaatsen.
Er is voldoende gelegenheid om in gesprek te gaan met de gastsprekers. Aanmelden vooraf is fijn, maar hoeft niet.

U kunt zich aanmelden via harryaardema@gmail.com (vermeld u dan: Vorming & Toerusting)
of telefonisch op 06 51 94 92 94. Als u zich  aanmeldt, ontvangt u een aantal artikelen om te lezen ter voorbereiding.


Welkom!

terug