woensdag 23 november 2022

Gemeenteavond

Datum: 
 woensdag 23 november 2022
Tijdstip: 
 19.30-20.00  - 22:00
Locatie: 
 kerkstraat 7 Renkum

Vanaf 19.30 uur tot 20.00 uur is er inloop en liggen de stukken klaar om door te lezen en staat er koffie/thee voor u klaar. 

Er zal een toelichting worden gegeven op de jaarrekeningen van zowel het College van Kerkrentmeesters als de Diaconie. Vervolgens wordt een toelichting gegeven op de begroting voor 2023 van beide colleges. Alexander van de Pol, voorzitter van de stuurgroep die zich bezighoudt met de plannen voor de verbouwing van de kerk aan de Utrechtseweg zal u informeren over de stand van zaken. 
De afgelopen periode is gewerkt aan het verder verduidelijken van de visie van onze gemeente. Tijdens de gemeenteavond wordt u meegenomen in de resultaten daarvan. 
De financielële cijfers over 2021 kunt u vinden op onze website. De begrotingen zijn nog niet beschikbaar. Deze liggen in de kerkenraadsvergadering van 16 november ter besluitvorming voor. Deze begroting worden op de avond zelf aan u gepresenteerd en zulen vanzelfsprekend in Samenklank van december gepubliceerd. 

terug