Geroepen tot barmhartigheid en gerechtigheid

Het College van diakenen (Diaconie) heeft een leidinggevende taak om samen met de gemeenteleden de diaconale roeping een gezicht en gestalte te geven. 

De diakenen voeren een 7-tal hoofdopdrachten uit:
  1. Het treffen, waar nodig, van voorzieningen tot verlening van diensten aan hen, die hulp behoeven en tot bevordering van het maatschappelijk welzijn. Dit zowel voor mensen binnen als ook voor mensen buiten onze kerkgemeenschap;
  2. het bijeenbrengen, beheren en besteden van diaconale goederen en gelden;
  3. het deelnemen aan de kerkenraad en de aanwezigheid in kerkdiensten;
  4. de uitvoering van het avondmaal in overleg met de predikant;
  5. de gemeente inspireren en activeren om met elkaar een zorgzame en duurzame gemeente te zijn;
  6. het betrekken van de gemeente bij Zending, werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking;
  7. het organiseren van activiteiten voor kwetsbare groepen.
terug