Gemeenteavond op 29 november

De gemeenteavond wordt gehouden in Overweide
De inloop is vanaf 19.30 en de start van de avond is om 20.00 uur
Iedereen is welkom!

U/Jij wordt bijgepraat over
1)  De stand van zaken rondom de kerk aan de kerkstraat
2)  De plannen voor de verbouwing aan de Utrechtseweg aan de hand van gedetailleerde tekeningen. 
3)  De begrotingen van het CvK (de Kerk) en de Diaconie
4)  De ontwikkeling van het nieuwe beleidsplan als vervolg op de vorige avond.

Wij hopen uitgebreid met elkaar over deze zaken van gedachten te kunnen wisselen omdat de keuzes en beleidslijnen die die de kerkenraad en de werkgroepen maken belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze gemeente. Daarbij hangen veel dingen met elkaar samen zult u merken. U/Jij bent van harte uitgenodigd

De begrotingen 2024 van de diaconie en de kerk kunt u downloaden door op de blauw-onderstreepte stukken tekst te klikken. De diaconie heeft ook een toelichting geschreven. Het CvK heeft eveneens een toelichting gemaakt in de vorm van een beschrijving van de achtergrond en de onderliggende cijfers. U kunt deze documenten downloaden, maar u kunt ze ook op papier toegestuurd krijgen. U kunt daarvoor contact opnemen met een van de penningmeesters. Voor het College van Kerkrentmeesters is dit tijdelijk Ton de Roos (penningmeester.cvk@pknrenkumenheelsum.nl) en voor het College van Diakenen is dit Wybe Zijlstra penningmeester.diaconie@pknrenkumenheelsum.nl. Hun contactgegevens vindt u ook op de voorlaatste pagina van Samenklank.
De begrotingen zullen na de gemeenteavond ook, samengevat, in Samenklank worden gepubliceerd.
Mocht u in de week voorafgaand aan de gemeenteavond niet in de gelegenheid zijn om de cijfers in te zien of heeft u naar aanleiding van de publicatie op onze website vragen, die u liever vooraf stelt: de penningmeesters zijn op de gemeenteavond vanaf 19:30 uur aanwezig. Daar liggen de begrotingen ter inzage en kunt u uw vragen stellen. Uiteraard kan dit ook tijdens de gemeenteavond.

De kerkenraad hoopt u/jou tijdens de gemeenteavond te mogen begroeten.
 
terug