Geld en goede raad: waar gaat je geld naartoe? (mei 2023)

Dan kan je het beleggen. Meestal betekent dat láten beleggen. Dat kan bij een bank, maar ook bij een andere vermogensbeheerder. En wat dacht je van je verzekeraar die belegt met je verzekeringspremie en je pensioenfonds dat belegt met je pensioenpremie? Wat die ermee doen, maakt nogal wat uit. Een goed voorbeeld is het besluit van pensioenfonds ABP om niet meer in de fossiele industrie te investeren. Dat was het gevolg van sterke aandrang van zijn achterban. Al deze instanties worden steeds gevoeliger voor de vraag naar “ethisch” beleggen, maar er zijn grote verschillen. Kijk maar eens op de eerlijke geldwijzer (https://eerlijkegeldwijzer.nl/). Wist je trouwens dat onze eigen kerk veel geld laat beleggen door de Algemene Spaarbank Nederland (ASN) en de Triodosbank? Dat is een keuze voor ethisch beleggen. Ook de diaconie gaat veel geld ethisch beleggen, via een vermogensbeheerder. Verschil maken kan dus niet alleen door de keuze van je bank, maar ook door de keuze van je vermogensbeheerder en je verzekeraar en door invloed uit te oefenen op je  pensioenfonds.
 
terug