Geld en goede raad (uit: Samenklank februari 2023)

Er is een EO-radioprogramma dat heet ‘Geld of je Leven’. Mogelijk is die titel gebaseerd op Mattheüs 6:24 waar Jezus zegt: “Jullie kunnen niet God dienen én de mammon”. Er zijn weinig thema's in de bijbel die zo vaak terugkomen als armoede en onrecht versus rijkdom en macht. Misschien kan geld gelukkig maken, maar het kan je ook het zicht ontnemen op wat werkelijk van waarde is. Op de rand van de gulden stond altijd de wens ‘God zij met ons’. Daar zat best een goede gedachte achter: het uitgeven van geld heeft iets met God te maken. Maar wat? God dienen met geld, kan dat? In 2023 wil de Commissie Groene Kerk dat onderzoeken en bespreekbaar maken. Want of je nu weinig geld hebt of veel, iedereen doet er iets mee: we besteden geld en we betalen; vaak lenen, sparen en beleggen we. Dat doet de kerk als instelling ook. Wat gebeurt er met jouw geld? En met het geld van onze kerk? En wat vinden we daar van? Geld en goede raad: we hebben het allebei nodig.
terug