Geld en goede raad (februari 2023)

Op de rand van de gulden stond altijd de wens ‘God zij met ons’. Daar zat best een goede gedachte achter: het uitgeven van geld heeft iets met God te maken. Maar wat? God dienen met geld, kan dat? In 2023 wil de Commissie Groene Kerk dat onderzoeken en bespreekbaar maken. Want of je nu weinig geld hebt of veel, iedereen doet er iets mee: we besteden geld en we betalen; vaak lenen, sparen en beleggen we. Dat doet de kerk als instelling ook. Wat gebeurt er met jouw geld? En met het geld van onze kerk? En wat vinden we daar van? Geld en goede raad: we hebben het allebei nodig.
terug