Financiële steun voor groene plannen van de kerk (juni 2024)


Hoe kijkt de Maatschappij van Welstand naar duurzaamheid?
“Dan valt al snel het woord rentmeesterschap. Dat heeft twee kanten: bouwen en bewaren. We merken dat de motivatie voor bouwen, groeien en ontwikkelen ten koste kan gaan van bewaren. Bewaren is de uitdaging voor nu. Dat is echter nog niet zo diep gegrond bij ons als christenen. Maatschappij van Welstand wil een bijdrage leveren aan het bewustzijn. Duurzaamheid gaat als een rode draad door de initiatieven die we steunen.”
Welke ontwikkelingen bij GroeneKerken zie je?
“Het gaat niet alleen om de plastic bekertjes en zonnepanelen, maar om de gemeente zelf. Denk aan vragen als: hoe verhoud ik me tot de schepping, hoe leef ik, hoe doen we dat als christengemeenschap met elkaar? Meestal richten we ons leven zo in alsof we voor altijd hier blijven, met ons hele hebben en houden op deze aarde. Maar je bent geen eigenaar; je bent degene die er verantwoordelijk voor is dat het goed beheerd wordt. Laten we zo gaan kijken en denken. Dat besef is nog niet diep geworteld. Groene kerken is een prachtige beweging, die nu echt met de kern bezig is.”
‘Groen denken en doen’, waarom deze nieuwe regeling voor kerken?
“We vroegen ons af of we niet meer zouden kunnen doen, vooral voor de groene kartrekkers. Mensen die ideeën hebben en iets willen, maar die zelf onvoldoende budget hebben. Het gaat om initiatieven die breder en dieper gaan dan het verduurzamen van het kerkgebouw. Bijvoorbeeld een avond met elkaar organiseren over de vraag wat duurzaamheid betekent voor ons christen-zijn en de relatie met Gods schepping. Gaan we dan anders leven en zo ja, hoe pak je dat aan, wat kunnen we samen doen en wat laat je als kerk zien aan de gemeenschap om je heen?”
Wat zijn zoal projecten die in aanmerking komen voor steun?
“Denk aan praktische initiatieven zoals een kerktuin, aan samenwerking met scholen om kinderen anders naar de schepping te laten kijken, aan de 360 ͦ carbon (een makkelijk te gebruiken digitaal hulpmiddel waarmee je samen met anderen de CO₂-voetafdruk van je kerk en van jezelf kan berekenen). De rode draad is: bewustwording en het groene gedrag van kerkleden stimuleren en ontwikkelen.

Bewust omgaan met energie is natuurlijk heel goed, dat verdient zichzelf vaak al terug, maar soms zie je ook dat een gemeente een duurder plan maakt, bijvoorbeeld voor circulair bouwen. Zulke dingen mogen ook ‘in de prijzen vallen’. Kerken hebben de neiging om dingen zo goedkoop mogelijk te doen, goed te begrijpen, want ze hebben vaak geen grote budgetten. Het is dus extra moedig als kerken duurzaamheidsoverwegingen een belangrijke rol laten spelen.”
Moet je een groene kerk zijn om mee te kunnen doen?
“Dat is het uitgangspunt, maar de kerkenraad moet de plannen wel steunen. Er zijn ook wat financiële voorwaarden, zoals een eigen bijdrage.  Het uitgangspunt is dat we een initiatief voor een jaar tot maximaal drie jaar steunen met tussen €1000,- en €10000,-. En als er een heel bijzonder voorstel komt, zijn we bereid daarvan af te wijken.”
 
terug