Eerste advent

Het jaarthema 2023 van de PKN kerk is "Ga mee". Het thema van Bible Basics is " Een nieuw begin" Beide thema's worden gecombineerd in onze plaatselijke liturgische schikking.
Op eerste advent (3 december) werd Lucas1:5-25 gelezen: Aankondiging van de geboorte van Johannes. We willen de weg naar een nieuw begin laten zien als een weg die wij mogen bewandelen. De boomstam is de weg en de voetjes zijn het symbool van "Ga mee". We wandelen naar de tempel en volgen de richtingaanwijzer.

Zacharias kreeg de geboorte van Johannes aangekondigd door een engel.

 " Priester Zacharias krijgt in de tempel (staande bij het reukofferaltaar) bezoek van engel Gabriël die hem aankondigt dat zijn vrouw Elisabeth op hoge leeftijd nog een kind zal krijgen. Dat kind zal de mensen voorbereiden op de komst van Gods Zoon: een nieuw begin van nieuw leven dat de bloembol ons laat zien. Gods liefde voor de mensen gesymboliseerd in de rode roosjes. Zacharias haast zich naar huis, ga maar mee (=dat laten de voetjes zien), en kijk hoe hij het grote nieuws opschrijft (= zie: leitje) voor zijn vrouw omdat hij niet meer kan spreken tot aan de geboorte van hun zoon."

 

 

 

terug