Het college van Kerkrentmeesters

Wat zijn zoal de taken van het College van Kerkrentmeesters:
  • bijdragen aan het opstellen van het beleidsplan;
  • opstellen van de jaarlijkse begroting en de jaarrekening;
  • de geldwerving, waaronder de actie Kerkbalans, collectes, etc.;
  • de arbeidsrechtelijke zaken van de predikanten, de koster en de organisten;
  • zorg voor de gebouwen voor de eredienst en andere activiteiten van de kerkelijke gemeente;
  • verzorgen van de uitzending van de kerkdiensten met beeld en geluid via kerktelefoon en internet;
  • beheert van de verzekeringspolissen;
  • beheer van de registers van de gemeente, zoals de ledenadministratie met daaraan gekoppeld het doopboek, belijdenisboek en trouwboek;
  • het archiefbeheer van de gemeente.
Voor nadere informatie verwijzen wij je graag naar het beleidsplan en de plaatselijke regeling.
Heb je een specifieke vraag voor het College van Kerkrentmeesters, dan kan je deze stellen via het contactformulier.
terug