Het college van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) behartigt de zakelijke aangelegenheden van de kerk. Formeel spreken we van ‘de verzorging van vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard’. Het CvK werkt vanuit het door de Kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting. Lees meer
Lees meer 

Jouw gift voor 'kerk & eredienst'

De collecte voor kerk & eredienst (de '2e' collecte) is bedoeld als bijdrage aan de algemene middelen waarmee de lopende uitgaven worden gedaan. Dit zijn bijvoorbeeld de predikantskosten, andere personeelskosten, stookkosten, afdrachten aan de centrale organisatie van de PKN, verzekeringen etc. En af en toe is deze 2e collecte bestemd voor plaatselijk of landelijk jeugdwerk (JOP) of andere doelen van de landelijke PKN. Je bijdrage is welkom! Klik op het pijltje voor de opties om te doneren
Lees meer 

Agenda

Kerkdienst live en online

zo 21 aug 2022 om 10:00 uur Voorganger:
ds. Wouter Koelewijn
Locatie: In en vanuit de kerk aan de Kerkstraat in Renkum zijn we met elkaar verbonden.

Kerkdienst live en online

zo 28 aug 2022 om 10:00 uur Voorganger:
ds. Marianne Brussel uit Ede
Locatie: In en vanuit de kerk aan de Kerkstraat in Renkum zijn we met elkaar verbonden.

Kijk en luister naar de kerkdienst


Online kerkdienst van onze gemeente

Hart voor duurzaamheid


Doelen en activiteiten

Samenklank


Kerkblad Samenklank nr. 07 (september 2022) verschijnt voor de eerste zondag van september. Kopij uiterlijk maandag 22 augustus aanleveren bij de redactie.

ANBI

Informatie over de ANBI van onze kerk.

Samenwerken aan deze website

Login voor redacteuren