De werkgroep Eredienst

De werkgroep Eredienst adviseert en ondersteunt de kerkenraad en predikanten bij diverse aspecten rondom de eredienst. Dat betreft onder andere de opbouw van de diensten, afstemming met de Kindernevendienst/Kinderkerk en met de organisten. En ook het meedenken, voorbereiden en evalueren van bijzondere diensten zoals bij de kerkelijke feestdagen valt onder de taken van de werkgroep.

De ouderling met als speciale taak de eredienst is voorzitter van de werkgroep. Verder nemen deel:
  • een van de twee predikanten
  • vertegenwoordigers van: de organisten, de kindernevendienst en de Verlichting
  • een aantal gemeenteleden

De Paaskaars: 'Samengaan'Lees de beschrijving op de volgende pagina.
Lees meer