Alle kerkdiensten voorlopig weer online

Brief van de kerkenraad d.d. 21 december 2021Beste gemeenteleden,

De sluitingsdatum voor de kopij van Samenklank was net geweest of er volgde een nieuwe persconferentie. Hebben wij het er in Samenklank nog over dat u zich kunt aanmelden voor de kerkdiensten, bleek tijdens de persconferentie van zaterdag 19 december dat het bijwonen van kerkdiensten voorlopig helemaal niet meer mogelijk is. 

De bijgestelde coronamaatregelen hebben tot gevolg dat kerkdiensten voorlopig alleen digitaal, via kerktelefoon of www.kerkomroep.nl, te volgen zijn. Het doet pijn dat de vieringen rondom de kerstdagen evenals vorig jaar niet anders kunnen worden gevolgd.

Maar gelukkig kunt u de diensten dus digitaal volgen. Ga hiervoor naar www.kerkomroep.nl zoek op Renkum en klik op het kerkgebouw Kerkstraat. Deze pagina is ook te vinden door de hieronder opgenomen QR-code te scannen (als je de kerkdienst bekijkt op smartphone of tablet).


Hulp bij online kerkdiensten

Hebt u de beschikking over internet, maar lukt het niet om de uitzending via www.kerkomroep.nl te volgen en is er niemand in uw omgeving om u daarbij te helpen, neem dan, bij voorkeur per mail, contact op met onze scriba. Hij zal dan kijken of iemand u kan helpen. Voor de contactgegevens zie de voorlaatste bladzijde van Samenklank. Hebt u niet de beschikking over internet kijk dan eens rond in uw omgeving. Mogelijk kunt u samen met iemand anders de kerkdienst digitaal bijwonen.


behoefte aan contact of luisterend oor

Wij realiseren ons dat sommige gemeenteleden, nu alles “op slot is” in een sociaal isolement terecht kunnen komen. Voelt u zich eenzaam of hebt u behoefte aan een gesprek, schroom niet om met uw wijkouderling of één van onze predikanten contact op te nemen. Zij bieden u graag een luisterend oor. Ook als u behoefte hebt aan andere (meer praktische) hulp, zijn zij er graag voor u. U kunt daarbij denken aan hulp bij het doen van boodschappen of bij (digitale) ondersteuning.


We houden je op de hoogte

Tot slot nog dit: voorlopig zijn alle kerkdiensten alleen digitaal te volgen. De huidige maatregelen lopen zeker tot 14 januari, maar mogelijk nog langer. Zodra er meer duidelijkheid is over de vraag wanneer gemeenteleden de diensten weer mogen bijwonen, informeren wij u via onze website, per mail en per brief.

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Willemijntje Klein-Engel,
Voorzitter

terug