De kerk gaat verder open. Welkom zonder aanmelden!

Met ingang van zaterdag 25 september voert de rijksoverheid opnieuw versoepelingen door in de Covid-19 maatregelen. In het kort komt het erop neer dat alle maatregelen formeel komen te vervallen. De ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ is op zaterdag 25 september jl. veranderd in een dringend advies om gepaste afstand te houden. De gezondheidscontrole bij de ingang vervalt en voor het kerkbezoek is geen coronabewijs nodig. En het belangrijkste: het is niet meer nodig om je vooraf aan te melden. Kortom, we kunnen weer zoals we gewend waren naar de kerk gaan. De kerkenraad is bijzonder verheugd dat we weer grotendeels terug kunnen naar ‘normaal’ en dat spontaan kerkbezoek weer mogelijk wordt voor iedereen. Aanmelden is dus niet meer nodig, wees welkom. Wij zien er naar uit je weer te ontmoeten!

De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:

•    Was vaak je handen, schud geen handen
•    Hoest en nies in uw elleboog
•    Bij klachten blijft u thuis en laat u zich direct testen
•    Geef elkaar de ruimte
•    Zorg voor voldoende ventilatie

Om mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen zoveel mogelijk comfort te bieden, handhaven we voorlopig dat in het linker- en rechtergedeelte van de kerk de banken om en om gebruikt worden en dat in die banken 1,5 afstand tot elkaar gehouden wordt. In het middelste gedeelte van de kerk gebruiken we wel alle banken. Wie zoveel mogelijk afstand wil houden, kan dus het beste in het linker- of rechtergedeelte gaan zitten. Geef elkaar de gewenste ruimte en laten we verantwoordelijk om blijven gaan met elkaar.

Koffiedrinken binnen wordt ook weer mogelijk, waarbij ook geldt dat het prettig is wanneer er oog is voor voldoende afstand tussen elkaar.

In de komende weken treft u nog één coördinator aan bij de deur, die u zal verwelkomen en eventuele vragen kan beantwoorden. De keuze van uw zitplaats is vrij. Het verzoek daarbij is wel om zoveel mogelijk de kerk van voor naar achteren te vullen, zodat er zo min mogelijk bewegingen plaatsvinden.

De volgende evaluatie van de overheid vindt plaats rond 1 november 2021. Tot dan zullen in ieder geval alle kerkdiensten plaatsvinden aan de Kerkstraat. Deze kerk biedt door de grootte de meeste zitplaatsen en ook de beste mogelijkheden voor ventilatie.

Namens het college van kerkrentmeesters,

Alexander van de Pol
terug