De Paaskaars: 'Samengaan'


Drie snoeren in elkaar gedraaid
Je ziet twee snoeren bestaande uit drie in elkaar gedraaide losse touwen. Het ene snoer is vertikaal gericht en het andere horizontaal. Hier spreekt veel symboliek uit. Allereerst is een drievoudig snoer, gebaseerd op de tekst uit Prediker 4 : 12 “een uit drie in één gevlochten draden bestaand snoer is niet gemakkelijk stuk te trekken”. Het drievoudige snoer bestaat uit drie kleuren rood, de kleur “Adam”, de mens in zijn geloofsbeleving is verschillend. Maar zijn de geloofsgenoten met hun drieën, zoeken we verbinding met elkaar en met God, dan zijn wij des te sterker. Het ene snoer is vertikaal gericht, we zoeken contact met God de Vader en Jezus zijn Zoon en de Heilige Geest, met de bijbel als basis. Het tweede snoer is horizontaal gericht, we geven gestalte aan ons geloof in God door dienst/liefde aan onze naaste.

De Alpha en Omega
Begin en einde. God uitgebeeld in de hemelse blauwe kleur, is van het begin tot het einde bij ons leven betrokken zegt Hij in Openbaringen 22 : 13.

Gouden sterren
Rondom zie je gouden sterren schitteren. De Verlichting binnen de PKN Renkum/Heelsum heeft als bemoedigende tekst “Sta op en schitter” gekozen uit Jesaja 60.

Het groene jaartal
De groene band en jaartal symboliseren de vruchtbare aarde waarop wij leven.

De regenboog
Boven dit alles zie je Gods veelkleurige regenboog. Zoals de regenboog de aarde omspant, zo omspant God de wereld met zijn oeverloze liefde en ontferming. De regenboos is als het ware de handtekening van God in zijn verbond met alles wat leeft op aarde. Onder deze belofte speelt alles zich hier af.
De Paaskaars van dit seizoen is afgestemd op het samengaan van onze drie gemeenten in 2021
terug