woensdag 12 juni 2024

Gemeenteavond

Datum: 
 woensdag 12 juni 2024
Tijdstip: 
 19:30 uur  - 22:00 uur
Locatie: 
 Overweide (Kerkstraat 7)

Op woensdag 12 juni is er weer een gemeenteavond. Op deze avond worden de jaarcijfers over 2023 gepresenteerd en toegelicht, U hunt de jaarrekening hier downloaden. Maar naast deze zakelijke terugblik naar het verleden presenteert de kerkenraad ook het beleidsplan voor de toekomst. Dit is gebaseerd op de gesprekken die we in februari/maart met verschillende groepen hebben gehad en waar bij elkaar zo'n 100 gemeenteleden aan hebben meegedaan, verdeeld over alle leeftijdscategorien. Ook wordt u geinformeerd over de activiteiten van de werkgroep Zinzoekers, dus ook geestelijke zaken komen aan bod. En .... er is ook tijd om elkaar te ontmoeten tijdendes de inloop van 19.30 tot 20.00 en tijdens de ruime pauze. 

terug