Activiteiten Vorming & Toerusting op een rij


1. Open Deur

Het oecumenische blad ‘Open Deur’ geeft elke maand een themanummer uit om met een groep door te bladeren. Afgelopen jaar werden thema’s zoals vreemdelingen, het goede leven, toewijding, nooit te oud om te leren en zingen aangereikt. ‘Open Deur’ wil inspireren én in beweging brengen met een gelovig hart, milde tong en een open blik op de ander/Ander. Er wordt geput uit verschillende tradties.

Via een voordelig groepsabonnement kan elke maand met eigen blad meedoen. Als aanhaken eenmalig niet lukt kan ‘Open Deur’ altijd nog thuis gelezen worden.
 
 • Datum/tijd: Elke 1e maandag van de maand:
  4 okt • 1 nov • 6 dec 2021
  20:00- 22:00 uur
 • Locatie: Overweide (Kerkstraat 7, Renkum)
 • Opgeven bij: ds. Joke Quik
  Vòòr 1 okt i.v.m. bestellen blad ‘Open deur’
 
 


2. Wandeldate

Soms beperkt de huiskamer het gesprek. En is het soms letterlijk nodig om in beweging te komen. Het concept ‘wandeldate’ combineert beide: spreekt je dit aan? Neem dan contact op met ds. Quik. Je laat haar de omgeving laten zien en zij biedt haar luisterend oor. Zonder (verborgen) agenda zijn alle gespreksonderwerpen welkom.
 
 • Datum/tijd: In overleg en op verzoek
 • Locatie: Vanaf adres wandelaar m/v
 • Opgeven bij: ds. Joke Quik
 
 


3. Kerkcafé

Voor 30+ers (met en zonder kinderen) bieden we het kerkcafé aan. Het is eerste halfuur is altijd bedoeld om te socializen: nadat we elkaar gezien en gehoord hebben, duiken we een thema in. Omdat in oktober Bijbelzondag staat gepland, is het idee geboren om in die maand eens te kijken naar kinderbijbels. Tijdens de eerste bijeenkoms hopen we ook samen onderwerpen voor de rest van het jaar te inventariseren en data te plannen.
 
 • Datum/tijd: donderdag 14 okt
  20:00- 22:00 uur
 • Locatie: De Spreng (Utrechtseweg 93 Renkum)
 • Opgeven bij: ds.Joke Quik
  Graag vòòr 7 oktober
 4. 'Eén van de zeven’

De zeven werken van Barmhartigheid stonden in de 40-dagentijd 2021 op het kerkelijk menu. Deze werken hebben ‘De Roos van Culemborg’ geïnspireerd om een werkschrift te maken waarin ook 7 romans worden genoemd. Met een leeskring kan één zo’n boek worden opgepakt.


De zeven werken van barmhartigheid,de schrijvers en hun  boeken:

 • Honger - Gerda Blees, “Wij zijn licht” (224 blz, 2020)
 • Dorst - Amelie Nothomb, “Dorst” (176 blz 2020)
 • Vreemd - Stephan Enter, “Pastorale” (300 blz, 2019)
 • Naakt - Neel Doff, “Keetje Tippel” (187 blz, 2013)
 • Ziek - Adriaan van Dis, “Ik kom terug” (288 blz, 2016)
 • Gevangen - Christine Otten, “Een van ons” (240 blz, 2020)
 • Begraven - Philip Roth, “Alleman” (160 blz, 2018)
 • Datum/tijd: Geef vòòr 1 okt door of je meedoet en welk boek en dagdeel je voorkeur heeft. Op basis van de belangstelling kiezen we een boek en plannen we de bijeenkomsten
 • Opgeven bij: ds. Joke Quik
 5. Bijbelkring

Al heel lang bestaat er een kring die op de tweede dinsdag van de maand bij elkaar komt. We doen dat op de middag. Veel mensen vinden dat een geschikt moment, vooral als je ’s avonds liever niet meer de deur uit gaat. Het is de bedoeling dat we in oktober een nieuwe start gaan maken. Het tijdstip blijft zoals in voorgaande jaren. De plaats van samenkomst verandert (was Rehoboth, wordt De Spreng). De inhoud blijft ook dezelfde, in die zin dat we telkens losse onderwerpen kiezen waar we na een inleiding samen over praten
 
 • Datum/tijd: elke 2e dinsdag van de maand.
  Vanaf oktober (12 okt • 9 nov • 14 dec) 14.30 – 16.00 uur
 • Locatie: De Spreng (Utrechtseweg 93 Renkum)
 • Opgeven bij: ds. Wouter Koelewijn
  Graag vòòr 1 oktober aanmelden
 
 


6. Geloven voor eeuwige beginners

Medio 2021 verscheen een boek met de titel ‘Christelijk geloof voor eeuwige beginners’. Dit boek is o.a. bedoeld voor gesprekskringen. Aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis komen alle thema’s van het christelijke geloof voorbij, en dat in een actuele setting.

 
 • Datum/tijd: dinsdag 5 okt (op deze avond bespreken we welke avond voor iedere deelnemer het beste uitkomt)
  20.00 – 22.00 uur
  Locatie: De Spreng (Utrechtseweg 93 Renkum)
 • Opgeven bij: ds. Wouter Koelewijn
  Graag vòòr 1 oktober aanmelden
 7. Verlies en rouw

Dit najaar (oktober) willen we gemeenteleden die een verlies hebben meegemaakt in de gelegenheid stellen om elkaar te ontmoeten. De praktijk heeft geleerd dat mensen met een groot verlies zich soms erg eenzaam en onbegrepen voelen. Gebleken is dat mensen, onder goede begeleiding, in zo’n kring veel voor elkaar kunnen betekenen. Soms zijn mensen bang dat een kring met mensen die in rouw zijn, wel erg zwaar zal zijn. Maar dat blijkt niet te kloppen. Integendeel, het geeft lucht en ruimte omdat er veel begrip is. Hoe verschillend de omstandigheden ook kunnen zijn en hoe kort of lang geleden het verlies plaats heeft gevonden. De een zal meer behoefte hebben om te praten dan de ander maar die ruimte is er. Het ‘proces’ van rouw verloopt niet overzichtelijk, maar heeft het karakter van een doolhof. Opeens ben je weer op de plek van het grote gemis, waarvan je dacht dat je dat achter je had gelaten. Verschillende thema’s die een rol kunnen spelen bij een verlies zullen in de bijeenkomsten aan de orde komen.

Een groep bestaat uit maximaal 6 personen en komt 5 à 6 keer samen in Overweide. Het tijdstip spreken we in onderling overleg af. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inge Wezel-Nijland of Anne van Laar die de kring(en) zullen leiden. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met een van de predikanten.
 
 8. Activiteiten Groene Kerk

De commissie Groene Kerk wil in het seizoen 2021/2022 een aantal activiteiten organiseren. We denken aan thema’s zoals: armoede en onrecht • bewust inkopen doen • energie, klimaat, natuur en leefmilieu • geloof en inspiratie • omgaan met geld. In het beleidsplan van Groene Kerk lees je meer informatie over de voorgenomen activiteiten van de commissie.

De eerste geplande activiteit van Groene Kerk gaat over over geloof & inspiratie in relatie tot duurzaamheid.

Duurzaam geloven

Behoort duurzaamheid tot het hart van kerk en geloof? Kunnen we daarin de nodige inspiratie vinden voor duurzamer handelen? Kan onze geloofsgemeenschap daarin iets beteken? Marjolein Tiemens-Hulscher zal ons daarover meer vertellen. Natuur en schepping zijn voor haar onlosmakelijk met elkaar verbonden. In 2013 heeft zij Groen Geloven opgericht en geeft zij lezingen, workshops en wandelingen op het gebied van geloof en duurzaamheid. Zij combineert haar biologische kennis met christelijke spiritualiteit: hoe hebben je wereldbeeld, mensbeeld en godsbeeld invloed op je levenshouding en op de keuzes die je in het dagelijks leven maakt?
 
 • Datum/tijd: dinsdag 2 november, 19.45 - 22.00 uur
 • Plaats: zaal Overweide
 • Opgeven via e-mail: Groene Kerk

Overige data volgen nog. Houd Samenklank en deze website in de gaten.
 

 
terug