Voorgenomen keuze kerkgebouw

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 17 november jl. het voorgenomen besluit genomen om te kiezen voor het kerkgebouw aan de Utrechtseweg. Dit betekent dat het kerkgebouw aan de Kerkstraat zal worden verkocht en een nieuwe bestemming zal krijgen. lees meer >

terug