Alle kerkdiensten online

De meest recente coronamaatregelen hebben tot gevolg dat kerkdiensten voorlopig alleen online, via kerktelefoon of via kerkomroep.nl, te volgen zijn. In een brief van de kerkenraad aan alle gemeenteleden lees je er meer over. lees meer >
terug

Kijk en luister naar de kerkdienst


Online kerkdienst van onze gemeente

Hart voor duurzaamheid


Doelen en activiteiten

Samenklank


Kerkblad Samenklank (oktober)   verschijnt voor de eerste zondag van oktober  Kopij uiterlijk maandag 18 september   2023 aanleveren bij de redactie.

ANBI

Informatie over de ANBI van onze kerk.

Samenwerken aan deze website

Login voor redacteuren