69. Samen bidden

Op zondagmorgen 3 april bestond het kyriëgebed uit gebedsintenties van de kerkgangers. Vele gemeenteleden hadden een post-it’s met wens of bede op het Passion kruis geplakt. Voor mij was dit 'samen bidden' een bijzondere ervaring.

3 april 2022
terug