37. Flashback

Deze foto zag ik op facebook van de kerk. Via Ton de Roos en Anneli kreeg ik een digitale 'afdruk'. Sport en spel bracht in september jong en (wat) oud(er) samen. Zitvoetbal, hockey en korfbal zetten iedereen in beweging. Sommige aanwezigen bleven aan de kant aanmoedigen. Drie keer raden wie tijdwaarnemer was :) 

12 november 2021
terug