222. Opstaan of aan de wandel

Pasen heeft met “opstaan” te maken. Binnen de kerkelijke wereld weten we dat al enige tijd. Deze week zag ik dat dit “opstaan” ook buiten de kerk werd gedeeld: een mooi combi was de banier “Vrolijk Pasen”  met het verkeersbord “wandelstraat”. Waren de Emnausgangers ook niet aan de wandel toen het grote nieuws van Pasen hen bereikte?

  

terug