102. Zegen

Men zegt wel eens: 'des lands wijs, des lands eer'. Dat geldt ook voor de kerkelijke 'keuken', daarin is ook variatie. In de Sint Patrick kathedraal gaf de voorganger de zegen aan gezinnen buiten op straat. Een mooi gebaar, zeker als je nog gaat vliegen!

29 augustus 2022
terug